Nederlandstalige Vrouwenraad

Beslist Feminist

De Vrouwenraad is een koepelorganisatie voor Nederlandstalige verenigingen die werken aan gelijke kansen en rechten voor alle vrouwen en mannen. Als koepelorganisatie bundelen we de krachten van onze leden, zij versterken elkaar zo in hun werking. De Vrouwenraad vormt tevens in deze hoedanigheid een kritische gesprekspartner voor de overheid.

We zijn een:

- verbonden verbinder: open ontmoetingsruimte (binding) + bruggenbouwer (bonding)

- alerte expert: genderspits (voelsprieten in de samenleving) + studiecentrum

- mobiliserende veranderaar: activerend en empowerend werken + structurele veranderaar

De Vrouwenraad gaat voor het bannen van geweld op meisjes en vrouwen; stereotypering en seksisme zichtbaar maken en bestrijden; ondersteunen van de transitie naar een zorgzame economie.

Onze organisatie bestaat om ontmoeting en verbinding aan te bieden aan ledenorganisaties; de stem van vrouwen te vertolken richting beleid; expertise op te bouwen en te dissemineren aangaande gelijke kansen en rechten voor vrouwen mannen; om de status quo in vraag te stellen en structurele verandering te faciliteren: geweld bannen, stereotypering en seksisme zichtbaar maken en bestrijden, transitie naar een zorgzame economie ondersteunen. Dit doen we via lobbywerk, onze nieuwsbrief, podcast en social media bijdragen, workshops, deelname aan panelgesprekken en debatten, uitwerking en coördinatie van relevante projecten.