Mondiale Werken Regio Lier vzw

MoWe

Mondiale Werken Regio Lier (MoWe), is een vrijwilligersorganisatie opgericht in 2016. 150 vrijwilligers ondersteunen asielzoekers, vluchtelingen, daklozen en mensen in een kwetsbare positie. Ze werken mee in 14 verschillende projecten: woonhulp, werkhulp, formulierenhulp, onderwijsproject, ’t Bazarke,…