Mondiale Werken Regio Lier vzw

MoWe

Mondiale Werken Regio Lier (MoWe), is een vrijwilligersorganisatie opgericht in 2016. 200 vrijwilligers ondersteunen asielzoekers, vluchtelingen, daklozen en mensen in een kwetsbare positie. Ze werken mee in 25 verschillende projecten: woonhulp, werkhulp, formulierenhulp, onderwijsproject, ’t Bazarke, …

Antwerpsesteenweg
65
2500 Lier
België