Memisa België vzw

Memisa is een niet-gouvernementele organisatie voor medische ontwikkelingssamenwerking. Het doel van Memisa is om kwalitatieve basisgezondheidszorg toegankelijk te maken voor iedereen. .

Memisa ijvert voor toegang tot basisgezondheidszorg van mensen in het Zuiden met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen.

De Meeûssquare 19
1050 Brussel
België

02 569 53 45