Join For Water

Toegang tot drinkbaar water en een goede hygiëne liggen aan de basis van een goede gezondheid en kansen op ontwikkeling. Vandaag heeft 1 op 10 mensen geen toegang tot drinkwater en 1 op 3 mist een eigen toilet. 

Klimaatopwarming, de groei van de wereldbevolking en toenemende consumptie, zetten de voorraden zoet en zuiver water extra onder druk. Als we water blijven verbruiken zoals we dat vandaag doen, bestaat het risico dat we tegen 2030 een watertekort hebben van 40%. Zo stevenen we met z'n allen af op een wereldwijde watercrisis.

Join For Water is de enige ngo in België die zich voluit focust op het thema water. En focus is nodig, want water wordt wereldwijd een schaarse grondstof.

Water raakt aan zoveel essentiële aspecten van het leven op aarde, dat samenwerking met alle betrokken partijen de enige garantie op duurzame oplossingen is.

Join For Water bundelt de krachten. In het Zuiden werken we samen met (lokale) overheden, bevolking, bedrijven en ontwikkelingsorganisaties. Dankzij deze samenwerking krijgen elk jaar tienduizenden mensen toegang tot drinkwater, sanitaire voorzieningen en water voor landbouw.

Iedereen heeft recht op water. Join For Water voorziet niet alleen in de infrastructuur, maar zorgt ervoor dat deze duurzaam en democratisch wordt beheerd. Bovendien zorgen we er voor dat de kwaliteit ervan gegarandeerd is en ook de volgende generaties verzekerd blijven van voldoende zuiver water.

Door ons consumptiepatroon, onze watervoetafdruk, hebben we impact op de hoeveelheden water. Voor alle producten die we verbruiken is water nodig om ze te maken, en onze producten halen we vaak uit het Zuiden. In België spreekt Join For Water de burger, de lokale overheden en scholieren aan om in actie te komen om hun watervoetafdruk te verminderen. Ook hier is samenwerking onontbeerlijk om tot resultaat te komen.

Join For Water, samen voor water!

Join For Water brengt alle relevante partners samen voor een betere toegang tot drinkwater, hygiëne en water voor landbouw in het Zuiden, ook in moeilijke contexten.

Join For Water en zijn partners voorzien infrastructuur, maar zorgen er ook voor dat die blijft functioneren, dankzij een goed beheer.

Join For Water werkt aan duurzaam water- en bodembeheer – met klimaatverandering als belangrijke uitdaging – en houdt daarbij rekening met de verschillende watergebruikers.

Join For Water en zijn partners werken aan een betere waterkwaliteit en een ecologisch afvalbeheer. We informeren over de samenhang tussen gezondheid en hygiëne.

Join For Water zet sterk in op kennisopbouw en -deling in en tussen de partnerlanden. Water en verwante thema's houden we hoog op de politieke agenda.

Join For Water kadert zijn activiteiten binnen SDG6, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling voor water en sanitatie.

Join For Water stimuleert bewust watergebruik en een kleinere watervoetafdruk. Zo beperken we de impact van onze consumptie op de watervoorraden in België en in het Zuiden.