ISVI - Internationaal Syndicaal Vormingsinstituut

Het ISVI is het Instituut voor internationale vakbondssamenwerking ondersteund door het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV).  Samen met het ABVV spant het ISVI zich in voor de structurele versterking van de partnervakbonden in het Zuiden.

Hoogstraat 42
1000 Brussel
België