Hand in Hand tegen racisme

Hand in Hand tegen racisme vzw (kort: Hand in Hand) is een sociaal-culturele beweging die strijdt tegen structureel racisme, een racisme dat ingebed is in onze maatschappij.

We streven naar een samenleving waarin alle mensen gelijke rechten en kansen hebben en discriminatie uitgebannen wordt.

We kiezen hierbij resoluut de kant van diegenen die het doelwit of voorwerp zijn van structureel racisme zoals mensen van kleur en mensen met een migratieachtergrond, en bepalen onze strategie vanuit dat perspectief.

Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor hun vermogen om onafhankelijk van anderen autonome keuzes te maken.

Tegelijk bevorderen we de solidariteit tussen alle mensen in deze samenleving die willen strijden tegen racisme.