Hand in Hand tegen racisme

Hand in Hand tegen racisme streeft naar een open, cultureel diverse Vlaamse samenleving.

Hand in Hand wil wegen op het beleid: antiracisme, respect voor de mensenrechten en solidariteit zijn hierbij de belangrijkste leidraden. Dit gebeurt in eerste instantie vooral via campagnes.

Hand in Hand heeft haar wortels in de vredesbeweging, als coördinator van de antirakettenbetogingen in de jaren 80 (onder de naam VAKA).

Sinds 1992 legt Hand in Hand de klemtoon op inspraak en gelijke rechten voor alle inwoners van dit land, tegen racisme en tegen discriminatie van etnisch-culturele minderheden.