Grootouders voor het Klimaat

De tijd dringt

Wie zijn de Grootouders voor het Klimaat?

Grootouders voor het Klimaat (GvK) is een onafhankelijke beweging, sociaal bewogen en geëngageerd. Wij zijn senioren, veelal opa’s en oma’s, die een leefbare wereld willen doorgeven aan de volgende generaties. Met onze activiteiten willen we met onze leeftijdgenoten en samen met anderen de samenleving sensibiliseren en oproepen tot actie voor een dringend en doortastend klimaatbeleid. We steunen al vanaf onze start in januari 2019 met veel enthousiasme de klimaatmarsen en acties van de jongeren.

De groep groeide uit tot een pluralistische en onafhankelijke burgerbeweging. Banden met politieke of andere belangengroepen of met bedrijven hebben we niet. De werking draait op gedreven vrijwilligers en wordt gefinancierd met ledenbijdragen en donaties.

Grootouders voor het Klimaat is lid van de Klimaatcoalitie, van de Bond Beter Leefmilieu, van de Vlaamse Ouderenraad, van Reset en van 11.11.11. We werken nauw samen met onze Franstalige zusterorganisatie Grands-Parents pour le climat. Samen met hen en de Nederlandse organisatie werken we momenteel aan een Europees samenwerkingsverband van Grootouders voor het Klimaat.

Missie
We willen voor onze kleinkinderen een leefbare en duurzame samenleving die de draagkracht van de planeet respecteert. Daarom streven wij ernaar, in een onafhankelijke en pluralistische context, het maatschappelijk draagvlak te vergroten voor een beslissende gedragsverandering bij de bevolking en een ambitieus Europees, federaal, Vlaams en lokaal klimaatbeleid. Dit beleid moet de wetenschappelijke inzichten, o.a. vervat in de rapporten van het IPCC, het Klimaatpanel van e Verenigde Naties, in acht nemen. In elk geval moet de Europese doelstelling gerespecteerd worden om ten laatste tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Visie
Het klimaatbeleid moet de transitie, dat is de overgang naar een duurzame samenleving, stevig op de sporen zetten. Dat betekent ingrijpen in de economie, de landbouw en de cultuur van de samenleving, zoals koolstofvrije en hernieuwbare energiebronnen, de consumptie in overeenstemming met de draagkracht van de aarde en ingrepen in steden en dorpen, zoals vergroening en verkoeling door zichtbaar water.
De transitie moet rechtvaardig en sociaal verlopen, d.w.z. ze mag de economisch en sociaal zwakkere leden van onze samenleving en de landen in het Zuiden niet nog meer kwetsbaar maken. 
Klimaatrechtvaardigheid is voor GvK net zoals voor 11.11.11 en de hele nationale en internationale klimaatbeweging dé centrale doelstelling. De duurzame samenleving zal rechtvaardig zijn, of ze zal niet zijn.