Globelink

Jeugddienst Globelink staat voor jong globaal kabaal. Deze erkende Vlaamse jeugddienst laat 16+ers los op de wereld. In creatieve vrijetijdsprojecten krijgen ze de kans om hun blik te verruimen en hun kritische stem te versterken. Jeugddienst Globelink stimuleert hiermee de participatie van jongeren. Jeugddienst Globelink zet trajecten op die de wereld af en toe verdraaien of een fikse bolwassing geven. De verontwaardiging over de ongelijkheid in de wereld is hierbij steeds het vertrekpunt. Jeugddienst Globelink zoekt het debat op en spoort het jonge geweld aan om te zoeken naar alternatieven in eigen wereld en mee te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Een jeugddienst voor duurzame ontwikkeling en mondiale vorming, zonder blad voor de mond en met massaal globaal kabaal.

Onderwijsstraat 126 B
1070 Anderlecht
België

02/5279194