Filipijnen - PKKK

Vrouwen nemen voortouw

Ondanks goede intenties en een relatief progressief wettelijk kader, worden vrouwen in het algemeen, maar zeker op het platteland, op heel wat terreinen gediscrimineerd. Het ontbreekt aan een algemene strategie bij de overheid om vrouwen daadwerkelijk hun talenten en mogelijkheden te laten ontdekken en die te ontplooien. Daarbij komt dat er steeds nieuwe uitdagingen opduiken, zoals klimaatverandering, goedkope import van landbouwproducten door vrijhandelsakkoorden en Covid, waardoor het inkomen van de rurale vrouwen terug precair wordt of blijft.

Gebrek aan participatie en gedragenheid
PKKK probeert op diverse manieren vrouwen bij te staan die zich georganiseerd hebben. Ze brengen specifieke problemen of tekortkomingen in kaart, en leggen dit voor aan de beleidsmakers, zowel op lokaal als op nationaal niveau, zoals het gebrek aan kinderopvang en, gezondheidszorg en erkenning van landrechten. Elk beleidsniveau heeft in theorie middelen om specifieke vrouwenprojecten te steunen, maar de projecten die opgezet worden schieten vaak tekort, omwille van een te weinig participatieve aanpak of incoherent beleid. Soms is het ook een gebrek aan communicatie en weet de doelgroep niks over deze maatregelen.

PKKK begeleidt honderden lokale vrouwengroepen zodat hun lokale eisenbundel voor vrouwenrechten opmaken en die bepleiten bij lokale politici. Zij krijgen ook praktische informatie over nieuwe projecten die ze kunnen opzetten. Een sterk bepalende factor is lokaal leiderschap, die is nodig om een positieve groepsdynamiek te creëren, voor de ontplooiing van de groep en het nemen van initiatieven, zoals het bespreekbaar maken van taboes, bijvoorbeeld geweld binnen het gezin of contraceptie. Daarom voorziet PKKK ook vormingen inzake leiderschap.

Resultaten
PKKK heeft veel expertise opgebouwd in het ondersteunen van vrouwengroepen in gebieden die getroffen werden door noodweer, zoals tyfoons. Dit gebeurt -helaas- steeds meer, en PKKK heeft specifieke expertise om de vrouwen heel snel terug aan het werk te helpen door het versterken van de groepssolidariteit en samenwerking met specifieke overheidsdiensten. Zo kunnen ze snel terug een inkomen verdienen, en zich tegelijk inzetten voor de heropbouw. Op het eiland Samar zijn veel PKKK-groepen versterkt uit deze klimaatrampen gekomen. 

 

PKKK
Quezon City
Filipijnen