Ecuador - Coordinadora Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA)

Breed netwerk van milieuorganisaties dat rechten van de mens en van de natuur verbindt.

CEDENMA is een breed netwerk van diverse milieuorganisaties, dat streeft naar een sociaal rechtvaardig ontwikkelingsmodel, in evenwicht met de natuur.  

Advocacy voor een beter milieubeleid  

CEDENMA legt zich vooral toe op politiek werk voor milieubescherming, behoud van biodiversiteit en duurzaam gebruik van natuurlijke rijkdommen, altijd in combinatie met de strijd voor de mensenrechten. De overheid van Ecuador erkent de organisatie als vertegenwoordiger van het middenveld, waardoor ze uitgenodigd wordt voor overleg over beleidsplannen die iets met natuurbeheer te maken hebben, zoals bosbeheer, landbouw, klimaat etc. Toen de nieuwe milieuwetgeving bediscussieerd werd in het parlement, heeft CEDENMA zich in het debat gegooid en slaagde het netwerk erin om de lat een stuk hoger te leggen.    

Nationaal Platform voor Klimaatrechtvaardigheid 

Met de steun van 11.11.11 richtte CEDENMA het Nationaal Platform voor Klimaatrechtvaardigheid op. Dat sensibiliseert over het klimaatprobleem, en zet de overheid aan om het klimaatbeleid te verbeteren. Toen Ecuador haar verplichtingen voor het uitwerken van klimaatdoelstellingen in het kader van het akkoord van Parijs niet nakwam, heeft CEDENMA erop aangedrongen om dit recht te zetten en effectieve maatregelen te nemen tegen de klimaatsverandering.  Het netwerk coördineert ook met soortgelijke netwerken in de andere landen van het continent, om de krachten te bundelen tijdens de klimaatconferenties (de fameuze COPs), in de strijd voor het behoud van het Amazonewoud en de biodiversiteit in het algemeen.  

Rechten van de Natuur 

Ook CEDENMA heeft ertoe bijgedragen dat de Rechten van de Natuur werden opgenomen in de grondwet van Ecuador. De organisatie slaagt er bovendien in om de samenwerking rond de rechten van de natuur wereldwijd uit te breiden en te versterken. Via verschillende internationale allianties en acties  (‘Global Alliance for the rights of nature’, ethisch tribunaal  voor de rechten van de natuur) dragen ze ertoe bij dat deze rechten door het middenveld effectief opgenomen worden. Bovendien zijn zij erin geslaagd om verschillende gevallen van schendingen van de Rechten van de Natuur te systematiseren, vooral met het oog op de versterking van de rechtspraak voor de reële verdediging en afdwinging van deze rechten. 

Om beter zicht te krijgen, en met het oog op een betere werkverdeling en analyse van de rechtspraak rond de rechten van de natuur, richtte CEDENMA de Legal Observatory for the Rights of Nature op, waar alle informatie over de cases, processen en uitspraken wordt verzameld. 

Juridische actie voor de bescherming van de rechten van de mens en van de natuur

CEDENMA staat in voor het collectief van advocaten, die de juridische acties van lidorganisaties coördineren. De leid(st)ers van de gemeenschappen van boeren en inheemsen die opkomen voor hun rechten en voor hun omgeving worden immers dikwijls gevangen genomen, of op andere manieren vervolgd. De advocaten zetten zich in om bedreigde en vervolgde personen te beschermen. Het is belangrijk dat ze binnen het collectief afspreken welke cases prioritair behandeld moeten worden, en het werk verdelen, temeer omdat rechtszaken dikwijls jaren kunnen aanslepen. Indien op nationaal vlak geen vooruitgang geboekt wordt, stappen ze naar de internationale instanties om bescherming, vrijspraak en/of compensaties af te dwingen.