Djapo vzw

Djapo is een educatieve organisatie die kinderen en jongeren anders wil laten denken over en kijken naar de wereld, zodat ze die zelf mee vorm kunnen geven. Djapo brengt via denkonderwijs Educatie Duurzame Ontwikkeling in de klas en op school.
Djapo streeft naar een leefbare wereld voor iedereen, hier en elders, nu en in de toekomst. Door te werken aan denkonderwijs rond duurzaamheidsvraagstukken kan je kinderen en jongeren ondersteunen om zelf bewuste keuzes temaken voor een duurzamere samenleving. Elk kind en elke jongere kan de wereld mee vormgeven!

Djapo ontwikkelde didactiek en methodieken rond denkvaardigheden als systeemdenken, creatief denken en actiegericht werken, die je in verschillende vakken kan gebruiken. In de nascholingen maak je als schoolteam kennis met denkonderwijs en denkvaardigheden en ervaar je hoe je die kan vertalen naar je eigen onderwijsleercontext. Met de gratis downloadbare werkvormen en uitgewerkt lesmateriaal kan je meteen zelf aan de slag. Je kan ook kiezen voor een participatief traject om denkonderwijs en werken rond duurzaamheidsvraagstukken en de SDG's te integreren op jouw school.