Dierenartsen Zonder Grenzen

Meer dan een miljard gezinnen uit het Zuiden zijn afhankelijk van koeien, kamelen, geiten, schapen en pluimvee om te overleven. De dieren leveren kwalitatief hoogstaande maar toch vrij goedkope eiwitbronnen. Ze zorgen voor trekkracht en bemesting van de akkers en zijn een belangrijke motor van de lokale economie.

Maar diergeneeskunde is vaak onbestaande. Wanneer de kudde sterft, is het hele dorp in gevaar. Door een diergeneeskundig netwerk uit te bouwen in afgelegen gebieden in Afrika, gaat Dierenartsen Zonder Grenzen de strijd aan tegen honger en armoede.

Kunstlaan 7-8
1210 Brussel
België

32 (0)2 539 09 89