De Transformisten

Hoeveel is genoeg?

De Transformisten vzw (nieuwe naam voor Netwerk Bewust Verbruiken) wil een samenleving die welzijn nastreeft in plaats van economische groei. Het alternatief? Sufficiëntie: focussen op wat nodig is opdat iedereen een goed leven kan uitbouwen binnen de grenzen van mens en planeet.

Sufficiëntie gaat over alle domeinen: werk en tijd, wonen en mobiliteit, voeding ... De Transformisten werkt vooral rond minder materiële consumptie in het dagelijks leven: minder spullen dus.