De Aanstokerij

De Aanstokerij zet je in beweging via spel! We kiezen voluit voor spel als vormingsmethode: maatschappelijke thema's maken we bespreekbaar via spel. Spel laat je ook het beste in jezelf en de groep ontdekken en ontwikkelen.

Vorming via spel!

Al meer dan 40 jaar zetten we alles op het spel. Tot voor kort als Centrum Informatieve Spelen (C.I.S.), sinds 25 januari 2016 als De Aanstokerij!

Je vindt ons nu op www.aanstokerij.be

Spel en vorming blijven onze passie om mensen te prikkelen, wakker te schudden en in beweging te zetten. Want spel geeft je een andere kijk, laat joú groeien en ook je groep.   

We kiezen voluit voor spel als vormingsmethode: maatschappelijke thema's maken we bespreekbaar via spel. Altijd actief en ervaringsgericht!

Diversiteit, wereldhandel, democratie, milieu, verslaving, relaties en seksualiteit, communicatie en samenwerking … Je vindt bij ons een wereld aan spelthema's.

Zo wakkert De Aanstokerij mensen aan, zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

De Aanstokerij brengt spel naar een hoger level. Je kan bij ons:

Spelen en spelenboeken kopen

Een vorming of begeleiding boeken

Een spel op maat laten maken

Publicaties over 'spel en leren' downloaden