Congodorpen

De benadering van Congodorpen vzw is die van "Integrale Streekontwikkeling". Met "integraal" bedoelen we in de eerste plaats dat we de bevolking van een bepaalde streek - iedereen zonder onderscheid - willen helpen, om niet alleen materiële welvaart te verwerven doch ook alle goederen en diensten die noodzakelijk zijn voor de ontplooiing van hun hele persoon. We zijn er hierbij van overtuigd dat een ontwikkelingsactie maar kans heeft op slagen, indien gelijktijdig en gecombineerd acties worden ondernomen in de wezenlijke bestanddelen van de gemeenschap, nl. op economisch (inz. landbouwkundig), medisch, sociaal en cultureel gebied. De term integraal dekt dus eveneens een multisectorale aanpak.

Geldenaaksebaan 322 bus 2
3001 Heverlee
België