Chirojeugd Vlaanderen

Chiro: waar staan we voor?

Chiro is meer dan de wekelijkse zondagnamiddag. Voor ons is het een manier van leven. We vatten onze Chirodroom samen in drie Chirowaarden: graag zien, innerlijkheid en rechtvaardigheid.

Ieder van ons verdient het om graag gezien te worden. Pas als je graag gezien wordt, kun je je talenten en mogelijkheden ontplooien. Die kansen willen wij in de Chiro zeker bieden!

Met de waarde innerlijkheid gaan we in tegen oppervlakkig leven en consumeren. We maken bewuste en doordachte keuzen, en durven nadenken over wat ons ten diepste beweegt om aan Chiro te doen. Dit stilstaan maakt ons weerbaar en sterk om onze dromen concreet te maken.

We komen op voor een rechtvaardige samenleving waar aan iedereen eerlijke kansen worden geboden. Zolang dit niet kan en er mensen uitgesloten worden, komen we als Chiro op voor diegenen die uit de boot dreigen te vallen.
Hoe willen we dat realiseren? Met de Chiromethoden!

Hoe willen we dat realiseren? Met de Chiromethoden!

Speels en participatief zoeken wij samen met kinderen en jongeren hoe het anders kan. Hiervoor hebben we geen gewichtige woorden nodig, we beleven het elke week in de ontelbare kleine details die van een gewone spelnamiddag een echte Chiroactiviteit maken. Liever dan erover te praten, laten we kinderen en jongeren ervaren wat Chiro betekent. We geven hun intuïtie een belangrijke plaats.

Ieder kind en elke jongere heeft eigen mogelijkheden, eigen sterke en zwakke kanten. We vinden het belangrijk dat iedereen die mogelijkheden kan benutten. Sterker nog: we spreken kinderen en jongeren net op die mogelijkheden aan. We zorgen ervoor dat iedereen mee verantwoordelijkheid opneemt voor het samenleven. Een Chirogroep wordt zo meer dan de optelsom van de verschillende afdelingen en de leidingsploeg. Chirogroepen vormen een gemeenschap waar klein en groot hun plaats in kunnen vinden. We werken meestal leeftijdsgericht, maar kiezen uitdrukkelijk voor groepsmomenten waar we verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van elkaar.

We geven al onze leden inspraak in het programma. Dat betekent niet voor elke afdeling hetzelfde. Van jongs af aan betrekken we onze leden bij het Chirogebeuren en gaandeweg wordt dat meer uitgebouwd. Als Chiro proberen we ook te participeren aan de samenleving rondom ons. We nemen deel aan het buurtleven en willen zo mee vorm geven aan de samenleving. Het is belangrijk om de stem van kinderen en jongeren te laten horen en onze verantwoordelijkheid op te nemen, ook buiten de Chiro.

Vol spanning naar de zomervakantie toeleven, het geldt ongetwijfeld voor iedereen, en zeker voor de Chirogroepen. In de zomer organiseren ze een bivak, hét hoogtepunt van het werkjaar. Het bivak vraagt een intense voorbereiding van de leidingsploeg en de verschillende afdelingen. Er wordt samen geleefd, gewerkt, gelachen, gebabbeld, op- en afgebouwd, ruzie gemaakt en ook weer bijgelegd. Chirogroepen vormen op bivak echte minimaatschappijtjes. Ze bouwen in samenspraak en met respect voor de omgeving aan hun Chirodroom.

Kipdorp 30
2000 Antwerpen
België

03-231 07 95