Burundi - REJA

Réseau des organisations des jeunes en action pour la paix, la réconciliation et le développement (REJA)

REJA is een netwerk van 164 jongerenorganisaties, opgericht in 2001. De organisatie is aanwezig in het hele land en ook provinciaal georganiseerd in actie- en lobbygroepen die jongeren samenbrengen voor vrede, verzoening en ontwikkeling.

REJA werkt met hen o.a. rond burgerzin, werkgelegenheid en onderwijs. In het partnerschap met 11.11.11 ligt de focus op participatie van jongeren aan het bestuur van hun land en het promoten van jongeren als verantwoordelijke actoren in de samenleving.

De helft van de Burundese bevolking is onder de 17. Het niveau van onderwijs is laag en de werkloosheid onder jongeren torenhoog. Daardoor zijn jongeren makkelijk te beïnvloeden door onder meer politieke partijen die hen rekruteren voor hun (gewelddadige) milities. Zeker tijdens verkiezingen worden jongeren vaak gemanipuleerd om lokale conflicten uit te vechten of druk te zetten op de bevolking. REJA werkte modules uit om met jongeren te werken rond het verkiezingsproces, rond democratie en vreedzame conflictbeheersing. Samen met haar leden wil REJA de democratische waarden bij jongeren versterken. Tegelijk probeert REJA de jongeren via ondernemerschap meer economische zekerheid te bieden, om hen ook zo weerbaarder te maken.

Op nationaal niveau bepleit REJA dat het beleid rekening zou houden met de noden van jongeren en hen meer zou betrekken. REJA versterkt verder de dialoog tussen jonge politici en jongeren uit het middenveld. Het moedigt een democratische debatcultuur in de samenleving aan, te beginnen met de universiteiten maar uit te breiden naar de hele samenleving. 

 

REJA
Bujumbura
Burundi