Burundi - PARCEM

PARCEM is opgericht door enkele jonge, geëngageerde intellectuelen. Door reflectie, kritische analyses en lobbywerk willen zij bijdragen aan een vreedzame en duurzame ontwikkeling en een verantwoordelijke overheid. PARCEM heeft vooral expertise op het gebied van economisch en administratief goed bestuur. Het onderzoekt corruptiezaken, stelt fraude bij openbare instellingen aan de kaak, en promoot een sterkere deontologie bij de overheidsdiensten.

PARCEM droeg in het verleden bij aan de Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance en volgt ook andere wetgeving om corruptie tegen te gaan op. Toch is corruptie nog steeds wijdverspreid en kennen mensen hun rechten niet. PARCEM heeft zich daarom zowel nationaal als via provinciale meldpunten georganiseerd om klachten over corruptie te registreren. 

De aanvankelijke focus op corruptie is geleidelijk aan verschoven en PARCEM is nu een meer algemene watchdog. Het volgt het overheidsbeleid op maar ook de voortgang van de politieke dialoog en de democratische ruimte. De lokale meldpunten rapporteren ondertussen ook mensenrechtenschendingen. PARCEM is één van de weinige organisaties in Burundi die ondanks de vele moeilijkheden telkens een manier vindt om  constructieve maar onafhankelijke kritiek te leveren op het overheidsbeleid.