Burundi - Biraturaba

Voor de realisatie van burgerrechten

Biraturaba, opgericht in 2002, betekent in het Kirundi: 'Het gaat ons aan’. Het doel van Biraturaba is om middenveldorganisaties en de bevolking meer te laten participeren aan de lokale en nationale beleidsvorming.

Vooral onwetendheid en onverschilligheid maken dat de bevolking weinig betrokken is bij het bepalen van de prioriteiten van het land. Daar speelt Biraturaba op in door overlegstructuren op te richten tussen de lokale administratie en middenveldorganisaties. Zo kunnen die input geven aan de overheid over goed bestuur en de prioriteiten van de bevolking. Maar Biraturaba ondersteunt ook initiatieven van de bevolking om zelf iets aan de armoede te doen, namelijk door het oprichten en consolideren van economische belangengroepen, in de vorm van solidariteitsgroepen. Deze bevorderen het economisch herstel van huishoudens en richten zich naast mannen ook op vrouwen. Deze groepen helpen om te sparen en te investeren in projecten die de gemeenschap ten goede komen. Bovendien verhoogt de onderlinge afhankelijkheid in zulke groepen de sociale cohesie en verbondenheid van de gemeenschap.

Al deze activiteiten maken van Biraturaba een belangrijke actor die werkt rond lokaal goed bestuur. 

 

Biraturaba
Bujumbura
Burundi