Bolivia - Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma)

Agro-ecologie, als alternatief tegenover de uitbreiding van de agro-business

PROBIOMA (Productividad Biosfera Medio Ambiente) is bekend omwille van haar inzet voor een sociaal en ecologisch verantwoorde landbouw  in het oosten van Bolivia (Santa Cruz). Dat combineren ze met toezicht op de sociale en ecologische impact van infrastructuur- en agro-industrieprojecten, voornamelijk in de Chiquitanía en de Pantanal.  

 

Steeds meer hectaren bos worden  gekapt om de landbouwgrens uit te breiden voor vee- en sojateelt, maar ook voor suikerrietplantages. Daarom steunt 11.11.11 PROBIOMA in haar aanklacht tegen de misbruiken van de agro-industrie, en in haar onderzoek en beleidswerk op regionaal en nationaal niveau rond ontbossing van het Boliviaanse Amazonegebied voor de veeteelt, oprukkende transgene sojateelt en suikerriet. 

 

Alternatieven voor agro-industrie

Samen met lokale gemeenschappen werkt Probioma aan duurzaam bos- en- behoud. Zo waren ze een pionier in het bevorderen van ecotoerisme op gemeenschapsbasis als voor het soevereine en duurzame beheer van biodiversiteitsbronnen.

 

Agro-ecologie en biotechnologie

Probioma is ook een partner van Bos+, die het agro-ecologische luik ondersteunt. Probioma zet agrobiologische moestuinen op om lokale gemeenschappen van verse groenten te voorzien en zo te zorgen voor meer voedselzekerheid. 

Transgene sojabonen produceren giftig afval en veroorzaken ziektes bij de omringende bevolking. Daarom doet Probioma beleidswerk rond verantwoorde of niet genetisch gemanipuleerde sojabonen en sporen ze de boeren aan om het gebruik van pesticiden, chemische meststoffen en genetische gemanipuleerd zaaigoed achterwege te laten.