ACLVB

De Liberale Vakbond is een vakbond waar elke mens centraal staat en waar de plaatselijke aanpak primeert. Onze waarden (vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid) vormen de vier pijlers van ons sociaal liberalisme. Als Liberale Vakbond dicteren we geen keuzes, maar geven we ideeën en oplossingen aan leden, militanten en mandatarissen. Dat alles doen we politiek onafhankelijk.

Dit concept van een verantwoordelijk, vrij, solidair en betrokken syndicalisme komt tot uiting in de relaties die de ACLVB met haar zuidelijke partnerorganisaties onderhoudt en daarnaast via haar investeringen in wereldwijde democratische waardig- werk-structuren. 

* De ACLVB heeft hoofdzakelijk als doeleinden :
* De organisatie en de ontwikkeling van de liberale vakbeweging.
* De bevordering van de liberale vakbeweging op internationaal gebied;
* De behartiging van de materiële en immateriële belangen van de werknemers;
* het op zich nemen van alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met de werkloosheidsverzekering;
* het streven naar een vrijere en meer rechtvaardige maatschappij, gevestigd op sociaal-liberale grondslagen, zoals nader bepaald door de Congressen van de ACLVB.

Koning Albertlaan 95
9000 Gent
België

09/221 04 74