Image
onder
nieuws: 11.11.11

Terugblik op een geslaagd campagneweekend

Na anderhalf jaar coronamaatregelen kwamen afgelopen weekend duizenden vrijwilligers op straat om opnieuw fysiek actie te kunnen voeren in het kader van de jaarlijkse 11.11.11-campagne. De voorlopige resultaten zijn bemoedigend. Een eerste steekproef geeft aan dat de investeringen van Vlamingen en Brusselaren goed op weg zijn om campagneresultaat van vorig jaar minstens te evenaren. “We zijn bijzonder trots”, zegt directeur Els Hertogen. “Het draagvlak voor internationale solidariteit is duidelijk groot.” 

14 nov 2021

Dit jaar trok 11.11.11 naar het brede publiek met het thema “investeer in een betere wereld”. Investeren doet immers iedereen. In kinderen, relaties of misschien in een woonst, vrijwilligerswerk, … Maar de beste investering is er eentje waar iédereen beter van wordt volgens de koepelbeweging van internationale solidariteit. 

Opvallend element was dat actievoerders dit jaar zélf geld uitdeelden om hun boodschap kracht bij te zetten. Ze deelden namelijk geldbriefjes van 11 euro uit om het gesprek aan te knopen. 

Image
Groeibiljetten

Zoals steeds kon de 11.11.11-campagne op een grote diversiteit van de acties rekenen. Naast de verkoop van deur tot deur en aan warenhuizen was er opnieuw veel creativiteit onder de evenementen gaande van eetfestijnen en quizzen tot fuiven en allerlei sportieve activiteiten zoals loopevents, ‘urban walks’ en mountainbikeroutes. Duidelijk is dat de lessen van coronatijden werden meegenomen – succesrecepten zoals leveringen aan huis en online inzamelingen blijven populair. 

11.11.11-directeur Els Hertogen blikt tevreden terug op geslaagd eerste campagneweken: “Meer dan 20.000 vrijwilligers staken de handen uit de mouwen en organiseerden tal van acties. We zijn bijzonder trots om te zien dat hun oproep om te investeren in een betere wereld op zo’n brede steun kan rekenen bij het publiek. Het draagvlak voor internationale solidariteit blijft groot.” 

“Corona oefent nog steeds een invloed uit op de campagne. We verwachten dat de inkomsten uit activiteiten nog niet het peil zullen halen van voor de pandemie", zegt Els Hertogen. “Toch merken we dat mensen net als vorig jaar hun weg via andere manieren naar 11.11.11 vinden, bijvoorbeeld door online giften. Die dynamiek maakt dat ons streefcijfer van 1,2 miljoen euro aan inkomsten tijdens de campagneweken realistisch blijft.” 

Positieve investeringen

De wereldwijde ongelijkheid werd pijnlijk blootgelegd door corona volgens 11.11.11. Toch koos de koepelbeweging voor een positieve campagne. “Tegenover al dat onrecht, plaatsen we positieve investeringen”, benadrukt Els Hertogen. “Iedere dag knokken straffe mensen en organisaties over de hele wereld voor echte verandering. Het gaat om investeringen voor meer gelijkheid, een rechtvaardig klimaatbeleid en een betere toekomst voor iedereen. Concreet schoof de organisatie ambassadeurs naar voren op vlak van klimaat, vrouwenrechten, LGBTQ+-rechten, waardig werk, gezondheidszorg en conflictoplossingen.  

Neem bijvoorbeeld het verhaal van Doris Ngum. Vanuit een naaiatelier in Kameroen pakt ze het probleem van menstruatiearmoede aan. De meerderheid van Afrikaanse meisjes mist gemiddeld zes schooldagen per maand omdat ze geen toegang hebben tot maandverband.

Daarom stelt Doris 40 vrouwen tewerk om herbruikbaar maandverband te maken. Resultaat? 60.000 genaaide maandverbanden, volwaardig loon voor werknemers en talloze mensen gesensibiliseerd. Een solide investering in een betere wereld dus. 

Image
Medewerksters RINOO aan het werk in het naaiatelier
Naaiatelier RINOO Kameroen
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11?

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging