Image
Logo sociaal.net
nieuws: 11.11.11

Sociaal werk in de wereld

De website Sociaal.Net en 11.11.11 starten vanaf dinsdag 15 september een unieke samenwerking die sociaal werk wereldwijd in de kijker zet. Met een reeks artikels krijgt de lezer van de site een beeld van hoe sociaal werkers buiten Europa te werk gaan. 

15 sep 2020

Wat kan een Vlaamse professional opsteken van slachtoffer-daderbemiddeling in Rwanda? Is stage lopen in een weeshuis in Cambodja wel verantwoord? Wat is het belang van transnationaal sociaal werk en globale solidariteit? Hoe zetten professionals in Latijns-Amerika mensenrechten om in de praktijk?

Vanaf 15 september elke week een nieuw artikel op Sociaal.Net 

Image
Logo sociaal.net

Reeds verschenen:

 

Image
Spandoek 'We are all dreamers'

11.11.11 vecht tegen onrecht

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging