Image
Logo Provincie Oost-Vlaanderen
nieuws: 11.11.11

Provincie Oost-Vlaanderen kiest voor internationale solidariteit

11.11.11 is verheugd te mogen rekenen op de terugkerende steun van de provincie Oost-Vlaanderen. Het provinciebestuur vertelt niet alleen mooie woorden over solidariteit maar voegt de daad bij het woord. Met een subsidie van 30.000 euro leveren zij een belangrijke bijdrage in de internationale strijd tegen onrecht.

01 sep 2020

Met dank van heel 11.11.11 voor deze impuls die acties en projecten mogelijk maakt. Speciale vermelding voor het Team Mondiale Solidariteit van provincie Oost-Vlaanderen.

Lokale besturen die zich actief inzetten voor wereldwijde rechtvaardigheid zijn een belangrijke hefboom voor verandering. Nogmaals dank aan de Oost-Vlaamse changemakers.

Image
Logo Provincie Oost-Vlaanderen
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11?

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging