Image
11.groep De Pinte coronaproof bij de afficheborden van de campagne
nieuws: 11.11.11

Jaarverslag 2020

2020 was geen gemakkelijk jaar.  Toch voerden we ook in dit jaar campagne.  Onze changemakers stonden opnieuw centraal. We vroegen steun voor hun broodnodige strijd. Want changemakers staan onder druk en worden bedreigd.  Hun strijd voor mensenrechten, voor democratie, voor een planeet die blijft draaien, is ook de onze.

24 jun 2021

2020 was geen makkelijk jaar.  De coronacrisis heeft de wereld diep getroffen.  In vele landen waren er geen reddingsboeien voor de zieken en de werklozen. In eigen land vielen sommigen uit de boot van de reddingmaatregelen, voor anderen was de bescherming ontoereikend.  Het is wel zeker: we zaten weliswaar in dezelfde storm, maar zeker niet in hetzelfde schuitje. En toch is het duidelijk: de strijd tegen het virus kunnen we alleen winnen door meer internationale solidariteit.

Het is wel zeker: we zaten weliswaar in dezelfde storm, maar zeker niet in hetzelfde schuitje.

Daarom brachten we, samen met bijna 200 Belgische organisaties en initiatieven het statement uit ‘Een virus kent geen grenzen, solidariteit gelukkig ook niet’.  Hierin reikten we concrete oplossingen aan om de groeiende ongelijkheid aan te pakken.

De Coronacrisis daagde ons uit om online aan de slag te gaan en coronaproof actie te voeren. Dat was geen sinecure, maar zorgde wel voor een golf van creativiteit, engagement en solidariteit.  We zagen heel wat hoopvolle initiatieven. Partnerorganisaties pasten hun werking op het terrein aan. Ze stelden (nieuwe) wantoestanden aan de kaak en bleven opkomen voor de meest kwetsbaren.
Ook onze vrijwilligers toonden zich van hun meest creatieve en gedreven kant. Ze schakelden op korte tijd en organiseerden online acties en activiteiten in de buitenlucht.  Muurschilderingen maakten onze campagne over changemakers zichtbaar in het straatbeeld.

Image
Wandelzoektocht Hasselt

Financieel verslag van de campagne

In het financieel verslag krijg je een gedetailleerd overzicht van de diverse opbrengsten per provincie en per gemeente.  Je vindt er ook de nationale campagneopbrengsten zoals de verkoop van 11.11.11-merchandising.

In dit moeilijke coronajaar bleek de organisatie van activiteiten moeilijk.  Veel schenkers bleven 11.11.11 trouw en nieuwe mensen vonden hun (online) weg naar 11.11.11. Dankzij die steun kunnen we changemakers wereldwijd zekerheid blijven bieden op financieel vlak.  Dank je wel.

Download het financieel verslag

Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11?

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging