Image
Vrijwilligers verkopen soep
nieuws: 11.11.11

Jaarverslag 2019

Change. Verandering, het was altijd al dé bestaansreden van 11.11.11. We hebben doorheen onze meer dan vijftigjarige geschiedenis steeds verandering teweeg willen brengen met onze acties en campagnes. Verandering naar een wereld zonder onrecht, zonder armoede, zonder onaanvaardbare ongelijkheid.

19 jun 2020

Om dit te bereiken werken wij samen met krachtige stemmen, organisaties en bewegingen in België, Europa en andere continenten.

Met onze campagne Changemakers in 2019 zetten we mensen en organisaties in de kijker. Vaak zijn zij de spil en de drijvende kracht van beleid en acties voor betere levensomstandigheden van de zwakkeren in de samenleving, voor sociale en ecologische vooruitgang. Het zijn mensen die mobiliseren en motiveren.

De campagne sloeg aan, bij onze vele vrijwilligers, sympathisanten en het grote publiek. We hoorden vaak: "Dit gaat opnieuw naar de kern van jullie bestaan als koepel van de Vlaamse noord-zuidbeweging." 

Dat we niet alleen staan met ons verhaal, bleek onder meer ook uit het feit dat twee zwaargewichten uit de culturele wereld ons in woord en daad ondersteunden. Regisseur Michaël R. Roskam maakte de veelbekeken kortfilm ‘Een Verkeerde Toekomst’, met Vlaamse topacteurs in actie over klimaat en de verantwoordelijkheid van individuen, bedrijven en beleid. De film kwam er in de aanloop naar de verkiezingen van mei 2019. Tourist LeMC schreef en zong voor ons het sterke campagnelied 'Ubuntu'. Wekenlang scoorde het hoog in de muzieklijsten.

Op het ogenblik dat ik dit voorwoord over 2019 schrijf, zijn we vier maanden ver in het nieuwe jaar en wijst alles erop dat 2020 een keerpunt wordt in onze recente geschiedenis. De coronacrisis kost wereldwijd honderdduizenden mensenlevens en verandert onze manier van samenleven drastisch. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe diep deze crisis zal snijden, maar zeker is dat het virus zwaar inhakt, ook op sociaal en economisch vlak. Voor vele zwakkeren in de samenleving is de lockdown een zware beproeving. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zullen mogelijk geconfronteerd worden met langdurige werkloosheid. De crisis bedreigt vooral de meest kwetsbare landen.

Samen met 200 andere organisaties riepen we in mei 2020 op tot internationale solidariteit. We vroegen de Belgische regering om meer aandacht te hebben voor de impact van corona in de arme landen. Het is meer dan ooit nodig om samen op deze nagel te blijven kloppen. 

Bea Cantillon,
Voorzitster

Image
Cover jaarverslag 2019
Image
Kickoff campagne changemakers in AB met Tourist LeMC

Financieel verslag van de campagne

In het financieel verslag vind je een gedetailleerd overzicht van de diverse opbrengsten per provincie en per gemeente. Ook nationale campagneopbrengsten zoals de merchandising werden opgenomen.

Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11?

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging