Image
Bea Cantillon, voorzitter 11.11.11
nieuws: 11.11.11

Bea Cantillon, nieuwe voorzitter van 11.11.11

Bea Cantillon, professor Sociaal Beleid aan de UA, wordt vanaf 1 januari 2018 de nieuwe voorzitter van 11.11.11

12 dec 2017

Zij werd op 11 december verkozen door de Algemene vergadering van de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Professor Cantillon volgt Minister van Staat Jos Geysels op, wiens termijn eerder dit jaar afliep.

Bea Cantillon is vooral bekend als armoedespecialist. Zij is directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck dat onder meer de armoede- en ongelijkheidsproblematiek bestudeert. Ze publiceert over sociaal beleid, sociale zekerheid, de welvaartstaat, ongelijkheid, armoede en gender. Professor Cantillon was ook adviseur voor de Belgische regering en van 1995 tot 1999 was zij tevens senator.

Bea Cantillon: "De thema's waar 11.11.11 rond werkt, zoals armoede en ongelijkheid, ken ik vanuit mijn professioneel leven voornamelijk in de context van de rijke landen. Toch zijn ze minder dan ooit los te koppelen van internationale tendensen. Met dit (vrijwilligers)engagement pik ik opnieuw de draad op met mijn master politieke wetenschappen aan de KUleuven, waarbij mijn interesse uitdrukkelijk ging naar internationale politiek en ontwikkelingssamenwerking ."

11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe: "We zijn erg blij met de aanstelling van Bea Cantillon. Haar grote expertise wat betreft ongelijkheid en armoede, gecombineerd met haar kennis en engagement in het Vlaamse verenigingsleven, maakt van haar een ideale voorzitter. Het enthousiasme waarmee de raad van bestuur zich achter haar voorzitterschap schaart zegt veel over de status van Bea Cantillon in onze samenleving."

Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11?

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging