Image
Banner voor de promotie van lokale dialogen

Lokaal in gesprek over internationale solidariteit

Hoe kijk jij naar de wereld?  En hoe denken de inwoners van je gemeente of stad over internationale solidariteit?  Tijdens onze dialoogtafels ga je lokaal in gesprek over thema's die onze grenzen overschrijden.  Een medewerker van 11.11.11 begeleidt het gesprek.

11.11.11 roept op tot meer internationale solidariteit als middel voor mondiale rechtvaardigheid.  Ook lokaal willen we hierover het gesprek op gang brengen.  Daarom kan je dit najaar in jouw gemeente een lokale dialoog organiseren. 

Image
Banner Lokale dialogen voor mondiale oplossingen

Een lokale dialoog voor mondiale oplossingen?

11.11.11 gaat in jouw gemeente met jou en je stadsgenoten in gesprek over thema’s die onze lokale en nationale grenzen overschrijden.  Samen zoeken we dicht bij huis naar sporen van de wereld en van mondiale uitdagingen.
Wat zegt internationale solidariteit jou? Hoe zou je dit graag ingevuld zien voor de toekomst van onze planeet en de volgende generaties? En welke rol kan je zelf in je eigen gemeente opnemen?  Hierover gaan we met zijn allen in dialoog.

We leggen een aantal stellingen voor en toetsen deze aan de mening van de deelnemers.  Jouw inbreng  en die van je medeburgers voeden nadien mee de richting die 11.11.11 verder uitgaat op het vlak van ‘internationale solidariteit’.  Wil je na deze dialoog verder aan de slag in de eigen buurt of stad?  We gaan graag samen op zoek naar de mogelijkheden in jouw gemeente.

Praktisch

Heb je interesse in zo'n lokale dialoog?  Boek jouw avond via het formulier hieronder.

11.11.11 zorgt voor de gespreksmethodiek, de gespreksleider, en (digitaal) materiaal om de avond aan te kondigen.  Jij zorgt voor een lokaal en het publiek. 

Het publiek?

Voor de dialoog rekenen we op een diverse groep aanwezigen, met interesse in de wereld.  Mensen die zich inzetten voor duurzaamheid of transitie.  Mensen die kleine of grote acties ondernemen voor een meer rechtvaardige wereld, dichtbij of ver weg.  Mensen met een hart voor en vragen over mondiale uitdagingen.
Denk best eens samen na wie je kan aanspreken of uitnodigen.
We mikken op een 15-tal aanwezigen.

Duur?

De avond duurt ongeveer 2 uur.

Vraag je dialoog aan

Laat je gegevens achter en we contacteren je zo snel mogelijk om verder af te spreken.  Achteraf sturen we je ook een uitnodiging voor een evaluatie.

Geef hier de gemeente in waar je de dialoog wil organiseren.
Wanneer wil je de avond organiseren?
Waar kunnen we je bereiken voor de praktische afspraken?

11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van deze activiteit en voor een evaluatie. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel