Image
Syriërs op weg naar Europa in Gevgelija - Noord-Macedonië

Iedereen verdient een veilige thuis

Oproep voor een rechtvaardig migratiebeleid

Mensen op de vlucht hebben nood aan een veilige thuis. Dat geldt voor alle mensen, waar ze ook vandaan komen. Bescherming vinden is de eerste bekommernis. Met de nodige begeleiding kunnen ze nadien, stap voor stap, hun leven weer opbouwen.

Met de oorlog in Oekraïne toonde Europa dat het mogelijk is om dat in de praktijk te brengen. Meteen werd beslist om alle Oekraïners in de Europese Unie toegang te geven tot bescherming, opvang en begeleiding. In België toonde de snelle respons van lokale overheden, de gewesten en de federale overheid dat met politieke wil bergen verzet kunnen worden. Ook heel wat burgers zijn solidair… Samen verwelkomen ze mensen in de buurt en helpen hen om Nederlands leren. Zo kunnen Oekraïense vluchtelingen een nieuwe start maken in België. De overheid toont in de praktijk hoe een goede opvang van mensen op de vlucht eruit kan zien.

Twee maten, twee gewichten

Helaas kunnen niet alle mensen op de vlucht rekenen op de ‘Yes we can’-mentaliteit van de overheid. Hoewel zowel Oekraïners als bijvoorbeeld Syriërs een oorlog ontvluchtten zijn er voor Syriërs en andere mensen die geweld ontvluchten geen veilige routes naar bescherming. Het programma voor hervestiging dat de meest kwetsbare vluchtelingen naar België brengt staat grotendeels on hold. De weg naar een veilige thuis is bezaaid met obstakels. Niet in het minst aan de buitengrenzen van Europa, waar pushbacks en ander geweld tegen vluchtelingen ondertussen systematisch deel uitmaken van grensbeheer. Eens mensen in België toekomen blijven er obstakels opduiken. Bij gebrek aan opvangplaatsen slapen elke dag tientallen mensen op straat. Wanneer ze dan een asielaanvraag kunnen indienen, start een lange weg naar erkenning. Terwijl Oekraïners onmiddellijk bescherming krijgen, moeten andere mensen op de vlucht vaak langer dan een jaar wachten gezien de dossierachterstand bij de diensten.  

Image
Syriërs op weg naar Europa in Gevgelija - Noord-Macedonië
Mensen op de vlucht naar Europa in Gevgelija, Noord-Macedonië © Jérôme Cid - Flickr

Een opdracht voor Nicole de Moor, de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Watch Brief aan Nicole de Moor, de nieuwe Staatssecretaris van Asiel en Migratie on YouTube.

Laat de manier waarop wij onze solidariteit tonen met Oekraïners op de vlucht een voorbeeld zijn voor hoe we nu en in de toekomst alle mensen op de vlucht een betere toekomst kunnen geven. Er zijn immers zoveel andere mensen die recht hebben op bescherming die we niet uit het oog mogen verliezen.

Wij vragen de volgende beslissingen vanaf dag 1 op de agenda te zetten:

  • Zorg ervoor dat niemand nog op straat slaapt. Activeer opvangplaatsen die werden geopend voor Oekraïners maar vandaag niet worden gebruikt, voor andere mensen die bescherming zoeken.  En zet creatief en zonder taboes in op de opening van nieuwe plaatsen zoals in leegstaande hotels. 
  • Start het hervestigingsprogramma terug op zodat België ook internationaal verantwoordelijkheid opneemt voor kwetsbare mensen op de vlucht
  • Maak een einde aan het geweld aan de buitengrenzen van Europa door hard op de Europese tafel te slaan tegen pushbacks. 

Elke mens telt. Ook mensen op de vlucht.

Laat de manier waarop wij onze solidariteit tonen met Oekraïners op de vlucht een voorbeeld zijn voor hoe we nu en in de toekomst alle mensen op de vlucht een betere toekomst kunnen geven.

De nieuwe staatssecretaris staat voor een cruciale periode van honderd dagen, een periode waarin ze continue belangrijke hordes moet nemen.  Want de opvangcrisis is volop aan de gang.  Niet alle vluchtelingen worden dus gelijk behandeld terwijl ze daar wel recht op hebben. Want oorlog is oorlog. Mensen zijn mensen. 

Lees onze opinie in Knack