Image
world map colours

Stap mee voor een menselijk migratiebeleid

Icon action
Actie

Nog veel te vaak blijken de Europese buitengrenzen dodelijk voor mensen op de vlucht. Dat moet en kan anders. Op 1 oktober verzamelen wij, en heel wat mensen en organisaties over heel Europa, aan het Europees Parlement. Onder de noemer 'Rights no Deaths' roepen we de Europese Unie op om werk te maken van een menselijk migratiebeleid. Hopelijk samen met jou. 

Een veilige thuis

Waar we ook vandaan komen, we hebben allemaal behoefte aan een veilige thuis. Een plek waar we een leven opbouwen en onze ambities en dromen kunnen waarmaken. Voor mensen op de vlucht wordt het steeds moeilijker om die veilige thuis te vinden en te herleven. 

Bij gebrek aan veilige routes op weg naar bescherming stierven sinds 2014 al meer dan 24.000 mensen op de Middellandse Zee. Aan de buitengrenzen van Europa neemt het geweld tegen mensen op de vlucht toe. Illegale pushbacks, uitgevoerd door grenswachters in verschillende Europese lidstaten zijn er een dagelijkse realiteit. Vrijwilligers en organisaties die zich inzetten voor mensen op de vlucht worden door overheden geïntimideerd en vervolgd.

Ook in België is er werk aan de winkel. Door een falend opvangbeleid slapen asielzoekers al maanden, in de hitte en in de kou, op straat. Het blijft wachten op oplossingen voor de situatie van mensen zonder wettig verblijf die reeds lange tijd in België verblijven. Hun toegang tot werk, wonen en onderwijs is beperkt, en door de constante angst om opgepakt en uitgewezen te worden, is het bijna onmogelijk om een toekomst uit te bouwen.  

Onze eisen

Samen met iedereen die vindt dat het anders moet en kan geven we op 1 oktober een duidelijk signaal. Mensen die bescherming zoeken in ons land moeten dit op veilige en eerlijke manier kunnen doen. We vragen daarom een beleid dat solidariteit en mensenrechten centraal zet. 

Concreet vragen wij dat België en de EU werk maken van 

  • Veilige en legale routes voor mensen op de vlucht
  • Menswaardige opvangplaatsen voor mensen die bescherming aanvragen
  • Aanmoedigen en ondersteunen van de solidariteit met mensen op de vlucht
  • Oplossingen voor de situatie van mensen zonder wettig verblijf

Praktisch

Wil jij je stem ook laten horen? Kom dan op zaterdag 1 oktober om 15u00 naar het Luxemburgplein voor het Europees Parlement. 

Meer info op de website van Rights no Deaths