Image
Poster The Great Green Wall

ONLINE: The Great Green Wall

Icon movie Group 4 Copy
Film

De effecten van de klimaatverandering in Afrika op microniveau aan het licht gebracht. Een emotioneel oprechte documentaire met de visie: It all starts with the change of the mindset.

The Great Green Wall

De Grote Groene Muur is een inspirerende beweging van nu. Dit Afrikaanse initiatief heeft als doel een nieuw wereldwonder te creëren door bomen de planten over de hele breedte van het continent: over 8.000 km en voor miljoenen mensen. 

De Malinese zangeres Inna Modja reist van Senegal tot Oost-Afrika, langs de Grote Groene Muur, om de effecten van de  klimaatverandering op microniveau aan het licht te brengen. Voedselschaarste, conflicten en migratie bewijzen dat streken en volkeren in een kwalijke toestand verkeren. Tijdens haar tocht ontmoet Inna verschillende artiesten en muzikanten, die allen de maatschappelijke ontwrichting als onderwerp van hun kunst nemen. De hoop in hun muziek doet leven en uit het vertrouwen in het megalomane plan om de oprukkende Sahara terug te dringen door het aanplanten van een lange bosgordel.

The Great Green Wall is niet alleen een documentaire die de actualiteit van de klimaatverandering in een voelbare werkelijkheid toont; hij getuigt van humanisme, activisme en vooral verbondenheid.

Wil je de film graag zien?  Schrijf je in

Image
Poster The Great Green Wall
Affiche The Great Green Wall

Bekijk de trailer

Watch THE GREAT GREEN WALL TRAILER on YouTube.

Nagesprek

Na de film gaan we dieper in op enkele van de thema's in de film.

Moderator Anke Verschueren gaat in gesprek over:

Klimaatrechtvaardigheid en klimaatmigratie
Met Flor Didden: Beleidsmedewerker migratie bij 11.11.11

The Great Green Wall
Met Catherine Windey: Postdoctoraal Onderzoeker: Sociale/Milieuverandering & Bestuur, Duurzame Ontwikkeling, Bossen & Levensonderhoud, Sociale Rechtvaardigheid & Intersectionaliteit - Universiteit Antwerpen

Klimaat & Gender
Met Philsan Osman: co-auteur van Voor wie willen we zorgen? Ecofeminisme als inspiratiebron’
 

Praktisch

Online aanbod
We bieden de film en het nagesprek online aan van vrijdag 16 december tot vrijdag 23 december

Schrijf je in voor donderdag 15 december.
Op vrijdag 16 december ontvang je van ons een mail met een link en paswoord waarmee je toegang krijgt tot de film en het nagesprek tot en met vrijdag 23 december.

Gratis

Partners:

Dit event is een samenwerking tussen 11.11.11, AUHA, Global Minds, Ispirelli, Student en Engagement, Karel de Grote Hogeschool, AP Hogeschool, IDeE, Thomas More hogeschool, Universiteit Antwerpen, USOS, VLIR-UOS, De Cinema en MOOOV
Met steun van Stad Antwerpen en de EU

Ik schrijf me in

We organiseren dit project met de steun van de Europese Unie.  Ter verantwoording hebben we de leeftijd van de deelnemers nodig.
Gender
We organiseren dit project met de steun van de Europese Unie.  Ter verantwoording hebben we de genderidentiteit van de deelnemers nodig.
Naam van de hogeschool of universiteit waar je studeert
 

11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van deze activiteit. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Image
Gefinancierd door de EU

Deze activiteiten worden aangeboden met de financiële steun van de Europese Unie binnen het project Climate Action. De inhoud ervan valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van 11.11.11 en kan in geen geval worden beschouwd als een weerspiegeling van de standpunten van de Europese Unie.