Image
KInderen maken het vredesteken

Doe een gift

In Senegal slaagt Ouly erin om gewassen te telen, ondanks de droogte.
In Ecuador sloot Acción Ecológica een mijn, zodat de bevolking er weer proper water heeft.
In El Salvador emanciperen vrouwen zich als ondernemers in de koffiemarkt.

En dat doen ze allemaal dankzij jouw steun. 

Dankzij jouw steun kan Ouly bij haar familie blijven

In Senegal maakt de aanhoudende droogte het alsmaar moeilijker om groenten te telen. Gevolg: veel mensen migreren, weg van de gevolgen van de klimaatopwarming. Maar niet Ouly. Zij zag hoe slimme landbouwtechnieken een wereld van verschil kunnen maken. 

Image
Ouly in Senegal © Isabel Corthier
© Isabel Corthier
Image
Vandaag stroomt er weer helder water door de beken en rivieren

Dankzij jouw steun krijgen de mensen van Girón proper water

Na een jarenlange strijd halen de inwoners van het Ecuadoraanse Girón hun overwinning binnen. De mijnbouw daar vervuilde hun watervoorziening en de natuur, met nefaste gevolgen voor landbouw, veeteelt en drinkwater. Onze partnerorganisatie Acción Ecológica ijverde voor een referendum, en met succes. Vandaag stroomt er weer helder water door de beken en rivieren. 

Dankzij jouw steun staan de vrouwen in El Salvador sterker

Vrouwen nemen meer en meer het voortouw in de koffieproductie. Goed nieuws, al is er nog werk aan de winkel. Vrouwen hebben nog vaak een ondergeschikte positie, waardoor het niet evident is om aan leningen, marktinformatie of  productiemiddelen te komen. Onze lidorganisatie Trias staat hen bij in hun strijd. Want als vrouwen gelijke kansen krijgen, versterkt dat hun zelfbeeld en bestaanszekerheid.

Image
Koffieteelt in El Salvador
Image
3 vrouwen trekken aan hetzelfde zeel

Dankzij jouw steun

Of het nu gaat om klimaatrechtvaardigheid, eerlijke handel, veilige en legale migratie of respect voor mensenrechten, wij vinden dat niemand achtergelaten mag worden.

Daarom gaan we over tot actie. Met jouw steun. En met succes.

Image
11.11.11 vrijwilliger Monique Batavia
© Bart Demedts

Monique nam 11.11.11 op in haar testament

Want ook als zij er niet meer is, wil ze van betekenis blijven voor anderen. Dat is exact waar een legaat voor dient: een wettelijke manier om verder te leven in het hart van volgende generaties.
 

Liever overschrijven?

Dat kan op het rekeningnummer BE30 0000 0000 1111

Image
KInderen maken het vredesteken

Doe vandaag nog een gift

Ongelijkheid, klimaatverandering en voedselvoorziening zijn problemen die om aangehouden inspanningen vragen. Help ons om ze bij de wortel aan te pakken.

Met een maandelijkse gift is je impact nog groter

Vanaf 40 euro op jaarbasis recupereer je 45% van je gift via je belastingen. Door de coronacrisis krijg je in 2020 zelfs 60% terug.