Image
Protest met pancartes en megafoon tegen klimaatverandering

Belast de klimaatvervuilers

Genoeg is genoeg. Miljoenen mensen worden keihard geraakt door de klimaatcrisis, vooral in de meest kwetsbare landen. België is aan zet.

Genoeg is genoeg. Miljoenen mensen worden keihard geraakt door de klimaatcrisis, vooral in de meest kwetsbare landen. Ondertussen boeken grote vervuilers megawinsten. 11.11.11 eist het recht op een gezonde en leefbare omgeving voor iedereen. Niet met dure woorden, wel met duurzame acties. Daarom vragen we aan onze beleidsmakers:  

  • Reduceer de CO2-uitstoot van grote vervuilers 
  • Laat grote vervuilers betalen voor de klimaatschade die ze aanrichten  
  • Gebruik dit geld om de klimaatcrisis aan te pakken  

België is aan zet. Hoe meer lawaai we maken, hoe meer druk we zetten op politici en beleidsmakers. Want de klimaatcrisis wacht niet. 

Teken de petitie

Veelgestelde vragen over klimaatrechtvaardigheid

Wie wordt het hardst geraakt door de klimaatcrisis?

De klimaatcrisis treft iedereen. Maar de gevolgen zijn niet voor iedereen gelijk. De grootste gevolgen raken vooral die mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn.  In Bangladesh verdwijnen volledige vissersdorpen in de stijgende zee. In Zambia leidt droogte tot extreme hongersnood. In Brazilië worden gemeenschappen en ecosystemen vernietigd door bosbranden. Maar klimaatonrecht is geen ver-van-ons-bed-show: ook bij overstromingen in België delen kwetsbare mensen het hardst in de klappen. Ze hebben vaak niet de middelen om zich hiertegen te weren. Dat is onrechtvaardig. 

Wat is klimaatschade?

Klimaatschade is schade als gevolg van de klimaatcrisis. Huizen, infrastructuur of de oogst gaan bijvoorbeeld verloren door een orkaan of overstroming. Landbouwgrond wordt onbruikbaar door extreme droogte. Sommige plaatsen worden onleefbaar door de stijgende zeespiegel, waardoor bewoners zich gedwongen zien te verhuizen. Herstel van, of preventieve maatregelen tegen, klimaatschade kosten allemaal veel geld. En net de zwaarst getroffen landen hebben dat geld niet. 

Wat is klimaatrechtvaardigheid

Kort gezegd: de rekening neerleggen waar deze thuishoort. De klimaatcrisis is grotendeels veroorzaakt door rijke, geïndustrialiseerde landen (waaronder België) en grote vervuilende bedrijven. Maar vooral mensen in kwetsbare landen worden het hardst getroffen door de gevolgen van klimaatverandering en krijgen ook nog eens de rekening gepresenteerd. Dat is niet rechtvaardig. 

Wie zijn de grote vervuilers die moeten betalen?

Dit zijn grote vervuilende bedrijven die met hun CO2-uitstoot al jarenlang direct bijdragen aan de klimaatcrisis, zoals olie- en gasbedrijven. Slechts 100 bedrijven wereldwijd zijn verantwoordelijk voor 71% van de broeikasgassen. In deze campagne richten we ons specifiek op vervuilende bedrijven die in België belastingen betalen. Onze regering kan met een scherper klimaatbeleid deze bedrijven belasten en zo de hardst getroffen mensen bijstaan. Ook België is een grote vervuiler. De klimaatcrisis is grotendeels veroorzaakt door rijke, geïndustrialiseerde landen (waaronder België). Daarom moet België niet alleen sneller haar emissies reduceren, maar ook bijdragen aan klimaatactie in landen die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis. 

Hoe kan het principe ‘de vervuiler betaalt’ bijdragen aan klimaatrechtvaardigheid?

België geeft jaarlijks gemiddeld 13 miljard euro subsidies aan fossiele brandstoffen. Dit moet anders. Volgens een studie van 11.11.11-partner APMDD kunnen rijke landen hun eerlijke bijdrage betalen aan de klimaatcrisis indien we o.a. fossiele bedrijven taxeren en fossiele subsidies uitfaseren. Het is cruciaal dat we daadwerkelijke vervuilers aanpakken zonder onevenredige lasten te leggen op huishoudens en mensen met een laag inkomen. 

Image
Gefinancierd door de EU

11.11.11 organiseert deze activiteit met de financiële steun van de Europese Unie binnen het project Climate Action/Spark. De inhoud ervan valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van 11.11.11 en kan in geen geval worden beschouwd als een weerspiegeling van de standpunten van de Europese Unie.