Image
steenkool vervuiling

Geen plaats voor Japanse steenkoolbank in internationaal klimaatfonds

Actualiteit

Op de laatste bestuursvergadering van het Green Climate Fund (GCF) lag een aanvraag op tafel van SMBC, een Japanse bank die nog steeds investeert in steenkoolcentrales, om een GCF-accreditatie te krijgen. Onder druk van luid protest van de klimaatbeweging heeft de bank op het laatste moment haar aanvraag ingetrokken en uitgesteld naar de volgende bestuursvergadering in 2021. Een belangrijke overwinning, zo stelt Lidy Nacpil van 11.11.11-partner APMDD.

Onderzoek van 30 ngo's toont aan dat SMBC tussen 2017 en 2019 voor $8 miljard leningen toekende aan steenkoolcentrales. Het is algemeen bekend dat steenkool een erg vervuilende energiebron is. In een recente herziening van haar eigen beleid besliste SMBC om ‘in principe geen steenkoolcentrales te financieren, met uitzondering van centrales die gebruik maken van de allerbeste milieuvriendelijke technieken’. Nochtans zijn er talloze studies die aantonen dat hoewel deze centrales efficiënter zijn, ze toch blijven broeikasgassen en andere giftige stoffen uitstoten. SMBC financiert 6 centrales die momenteel in aanbouw zijn, en waartegen stevig lokaal verzet is.

Daarop besloten de ngo-observatoren verzet aan te tekenen en daarbij zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen van klimaatorganisaties. In één week tijd ondertekenden maar liefst 265 groepen uit 70 landen de protestbrief, waaronder 11.11.11. Door deze internationale druk besloot SMBC haar aanvraag tijdelijk in te trekken om zich ‘beter voor te bereiden in het licht van de opmerkingen en bezorgdheden die werden geuit’
 
Dit is een belangrijke overwinning voor ons, en we blijven druk uitoefenen op elke bank die tegen het klimaatakkoord van Parijs ingaat. Het doel blijft een maximale opwarming van 1.5°C, om de meest ernstige gevolgen van de klimaatcrisis te vermijden. We blijven ons daarom ook verzetten tegen de toekomstige aanvraag van SMBC om accreditatie te krijgen van het GCF, aldus Lidy Nacpil.

Image
APMDD steenkool

Het Green Climate Fund is een internationaal klimaatfonds dat werd opgericht in 2010 om landen in ontwikkeling te helpen bij het reduceren van hun uitstoot van broeikasgassen en zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatcrisis. Het moet het belangrijkste klimaatfonds worden en is een cruciale speler om de transformatie van onze globale energie- en economische systemen te realiseren, om zo de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen en werk te maken van een faire, meer gelijke en veilige koolstofarme samenleving. Om hierover te waken zijn er  twee observatoren uit de klimaatbeweging die het beleid en de werking van het fonds opvolgen. APMDD is één van de voortrekkers van deze groep van observatoren, en ik was de afgelopen jaren één van de twee ngo-observatoren”, stelt Nacpil.  
 
Het fonds wordt gefinancierd door landen met een grote historische klimaatverantwoordelijkheid, zoals ons land. België beloofde vorig jaar nog een bijdrage van 100 miljoen euro. Bij de uitvoering van haar projecten doet het fonds een beroep op onder meer banken en financiële instellingen die geaccrediteerd zijn. Deze instellingen moeten een proces doorlopen om aan te tonen dat  ze over een stevig management beschikken en natuurlijk ook zelf een klimaatbestendig beleid voeren. Na de screening is het uiteindelijk de Raad van Bestuur die de beslissing neemt.
 
Midden augustus kwam het Bestuur samen en er lag een voorstel op tafel om een Japanse bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) te accrediteren. Dit zette kwaad bloed bij ons, omdat we SMBC kennen als de derde belangrijkste financierder van steenkoolprojecten. We voeren al jaren campagne tegen hen, omdat ze in tegenstelling tot veel andere banken, nog steeds vuile energieprojecten financieren.