Image
Header Basmeh & Zeitooneh

Basmeh & Zeitooneh op de bres voor de Syrische vluchtelingen en de Libanese bevolking; ook na #1jaarpandemie

Resultaat

COVID-19 was een mokerslag voor Libanon, een land waar sowieso al heel wat Syrische vluchtelingen proberen te overleven in slechte omstandigheden. Het afgelopen jaar ging bovendien de situatie voor Libanese burgers snel achteruit. Onze lokale partner Basmeh & Zeitooneh (B&Z) schoot te hulp om de acute noden tijdens de opeenvolgende lockdowns te lenigen. Op die manier houdt B&Z de hoop op een betere toekomst levend voor vele Syrische vluchtelingen in Libanon.  

 

De precaire situatie van Syrische vluchtelingen in Libanon

De situatie in Libanon wordt steeds uitzichtlozer door de gecombineerde impact van een zware economische crisis en het COVID-19 virus,” zegt Ralph van Basmeh & Zeitooneh. Libanon vangt al jaren ongeveer 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen op, meer dan een vijfde van de totale bevolking in Libanon. Met financiële steun van 11.11.11 schoot Basmeh & Zeitooneh deze vluchtelingen te hulp met hygiënekits en voedselpakketten, zodat ze zich konden beschermen tegen de impact van COVID-19. Samen met drie andere organisaties zetten Basmeh & Zeitooneh en 11.11.11 eind 2019 ook het “Refugee Protection Watch” (RPW) project op, dat op basis van eigen terreinonderzoek in Syrië en Libanon op internationaal beleidsniveau ijvert voor de rechten en bescherming van Syrische vluchtelingen.

Image
Humanitaire hulp B&Z
(c) Basmeh & Zeitooneh

De situatie in Libanon wordt steeds uitzichtlozer door de gecombineerde impact van een zware economische crisis en het COVID-19 virus

Ralph
Basmeh & Zeitooneh
Image
Thuisonderwijs ondersteunt door B&Z
(c) Basmeh & Zeitooneh

Thuisonderwijs

Maar Basmeh & Zeitooneh doet veel meer dan het bieden van acute noodhulp. Samen met meer dan 250 vrijwilligers en werkkrachten hebben ze een netwerk van zes gemeenschapcentra opgezet van waaruit ze kwetsbare families met succes weten te ondersteunen. Programma’s gericht op humanitaire noodhulp, maar ook trajecten op lange termijn - zoals onderwijs, beroepsopleidingen en vredesopbouwprojecten- maken hier integraal deel van uit.

Een belangrijke pijler die zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis, is de onderwijswerking van Basmeh & Zeitooneh. Hun onderwijsteam heeft daarom massaal ingezet op afstandsonderwijs en werkt dag en nacht om de leerachterstand van de leerlingen tot een minimum te beperken, zowel in de gemeenschapscentra als in de vluchtelingenkampen van Shatila en Bekaa. En dat blijkt geen sinecure, al zeker niet in het midden van een pandemie. Ondertussen ontvingen meer dan 2000 leerlingen het nodige materiaal om educatieve video’s af te spelen: “We proberen voor al onze leerlingen tablets te regelen, aangezien velen van hen enkel de telefoon van hun ouders of buren kunnen gebruiken en bovendien een zeer slechte internetverbinding hebben.

Image
Ralph van B&Z

We proberen voor al onze leerlingen tablets te regelen, aangezien velen van hen enkel de telefoon van hun ouders of buren kunnen gebruiken en bovendien een zeer slechte internetverbinding hebben

Ralph
Basmeh & Zeitooneh

Uw gift zorgt ervoor dat Basmeh & Zeitooneh kan bouwen aan een betere toekomst voor Syrische vluchtelingen in Libanon