Image
Klimaatmars Back To the climate 2021

Klimaat in je klas

Wil je werken rond klimaatrechtvaardigheid op school?
Vrijplaats (Arteveldehogeschool) en 11.11.11. ontwikkelden samen twee educatieve pakketten. Eén met focus op migratie en één met focus op gender. Laat je leerlingen onderzoeken, debatteren en acties bedenken en zet het klimaatthema op de agenda.

Ben je leerkracht in het 4de, 5de of 6de jaar secundair onderwijs? Wil je je leerlingen inzicht doen krijgen in de oorzaken en brede gevolgen van de klimaatcrisis? Wil je dat ze zélf, op een participatieve manier, komen tot actie?

Ga aan de slag met onze educatieve tools rond klimaat & gender (*Nieuw*) en klimaat & migratie

Je ontvangt toegang tot de downloads nadat je het registratieformulier onderaan ingevuld hebt. We bieden dit lesmateriaal gratis aan, dankzij financiering van de Europese Unie. Daarom vragen we minimale contactgegevens voor evaluatie en monitoring. Per les kan je een zipmap downloaden met alle documenten (fiches, handleiding, foto's, PPT, infographics, ...)

Lees je vooraf graag eerst de leidraad ivm het lesmateriaal? 

Educatieve tool - wat kan je verwachten?

Image
Klimaatmars Back To the climate 2021

De tool wil leerkrachten ondersteunen om 15 tot 18-jarige leerlingen te trainen en te inspireren om klimaatchangemakers te worden die hun peers en beleidsmakers aanmoedigen om te strijden voor klimaatrechtvaardigheid.  We baseerden ons op de adviezen van de Vlaamse jeugdraad (2022) om actiegericht te communiceren over de klimaatcrisis naar jongeren toe.

We bieden een leidraad aan om leerkrachten te ondersteunen om leerlingen kennis en inzichten mee te geven over de gevolgen van de klimaatcrisis, met specifieke focus op de link met genderongelijkheid en op migratie. Hoe je erover in dialoog kan gaan en hoe je actie kan ondernemen. De paketten zijn telkens opgebouwd uit 3 delen, volgens de principes van Educatie voor duurzame ontwikkeling.

Opbouw lespakket

Deel 1: onderzoekend 

Oorzaken en gevolgen van genderongelijkheid / migratie in relatie tot klimaatverandering 

Waarover gaat klimaatrechtvaardigheid? 
Wat is genderongelijkheid? Hoe komt het dat klimaatverandering ongelijkheden, zoals genderongelijkheid, versterkt? Kan gendergelijkheid een hefboom zijn voor meer klimaatrechtvaardigheid en andersom?

Hoe komt het dat klimaatverandering zorgt voor migratie? Wat zijn de gevolgen hiervan?

Deel 2: Samen 

In debat over verschillende meningen en standpunten

Hoe kijken we daar zelf naa? Wat is onze rol hierin? Wiens verantwoordelijkheid is dit? 

Deel 3: actiegericht 

Handen uit de mouwen: bedenken en verkennen van diverse acties 

Wat zijn mogelijke acties? Hoe kunnen we ons steentje bijdragen?

Les 1 is noodzakelijk vooraleer je kan overgaan naar les 2 of les 3. Daarnaast zijn alle combinaties mogelijk.  Lessen kunnen binnen eenzelfde vak of verschillende vakken worden gegeven.

Image
Back to the climate

Praktisch

Image
Cartoon Lectrr Greta Thunberg - lesmateriaal Klimaatrechtvaardigheid
© Lectrr

Duur: Elk deel neemt 1 les (naar keuze meerdere lessen) van 50 minuten in beslag.

Doelgroep: 4de, 5de, 6de middelbaar (doorstroom/dubbele/arbeidsfinaliteit). Differentiatiemogelijkheden worden beschreven in de leidraad.

Voorkennis van de leerlingen: Een basiskennis over klimaatverandering (bv. wat is klimaatverandering, wat zijn broeikasgassen, …). In dit pakket wordt niet dieper ingegaan op de oorzaken en het mechanisme van de klimaatverandering. Is daar nood aan, dan verwijzen we naar andere educatieve pakketten, of adviseren we om een inleidende korte documentaire te bekijken met de klas (het Klimaatbetoog - Nic Balthazar).

Doelstellingen voor de leerkracht

  • Inspiratie en een kader bieden om leerlingen de bredere gevolgen van de klimaatcrisis te doen inzien (voornamelijk de sociale impact ervan) en het eigenaarschap te geven om tot actie te komen.
  • De breedheid laten inzien van de competenties die hierbij aan bod komen.
  • Kennismaking met de didactiek van educatie voor duurzame ontwikkeling.

Je kan a.d.h.v. deze bundel  

  • systeemdenken over de link tussen de klimaatcrisis en migratie / genderongelijkheid

  • een debat begeleiden tussen leerlingen, waarbij verschillende standpunten en meningen m.b.t. het beleid rond klimaatmigratie aan bod komen 

  • een actiegericht project met je leerlingen uitwerken, gericht op klimaatrechtvaardigheid en ter ondersteuning van klimaatgetroffenen

Doelstellingen voor leerlingen

Er werd beslist om niet met specifieke, vakgebonden onderwijsdoelen te werken, maar wel met sleutelcompetenties. Deze zijn voor alle netten en studierichtingen gelijk en zijn gericht op maatschappelijke participatie en persoonlijke ontplooiing.

De lessen binnen deze educatieve tool sluiten hoofdzakelijk aan bij volgende vakoverschrijdende sleutelcompetenties: BurgerschapRuimtelijk bewustzijnDuurzaamheid en Zelfbewustzijn. Bij de downloads (Extra materiaal) kan je een uitgebreide lijst vinden of hierna. 

Co-creatief proces met dank aan

In samenwerking met Vrijplaats (Arteveldehogeschool) werken we twee educatieve tools uit. Studenten, specialisten, leerkrachten en docenten ontwierpen samen binnen VRIJPLAATS een educatieve tool rond klimaat & migratie. De lay out werd gedaan door Jana Van Himpe. 

11.11.11 werkte samen met Vrijplaats (Arteveldehogeschool) en Oxfam Solidariteit aan een nieuwe tool rond genderongelijkheid ten gevolge van klimaatverandering.  

Ik ga graag aan de slag met 'Klimaat in je klas'

Lesmateriaal

klimaat & gender (*nieuw*) 

klimaat & migratie

We bieden het lesmateriaal gratis aan (dankzij subsidies van de Europese Unie).  Voor onze rapportage en monitoring moeten we je wel enkele gegevens vragen. We gebruiken de gegevens alleen intern, dus niet voor commerciële doeleinden. We geven ze ook niet door aan derden.

Je ontvangt een bevestigingsmail met een link waarmee je de lesmaterialen kan downloaden.

Jouw functie op school
Doelgroep (secundair onderwijs)
Ik geef les in studierichtingen binnen deze finaliteit:
Ik wil klimaatrechtvaardigheid integreren in de lessen
Ik ga aan de slag met

11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel in verband met de methodiek 'Klimaatrechtvaardigheid in je klas'.  Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Image
Gefinancierd door de EU

11.11.11 biedt deze module aan met de financiële steun van de Europese Unie binnen de projecten Climate Action en 1Planet4All. De inhoud ervan valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van 11.11.11 en kan in geen geval worden beschouwd als een weerspiegeling van de standpunten van de Europese Unie.