Image
Coalitie Tegen Honger - Policy brief april 2021

Voor een herziening van de strategienota "Landbouw en Voedselzekerheid"

Politiek

In haar laatste policy brief pleit de Coalitie tegen de Honger voor een grondige herziening van de strategienota "Landbouw en Voedselzekerheid" uit 2017.

De huidige strategienota "Landbouw en Voedselzekerheid" dateert van 2017. Zij omschrijft haar rol als "referentiekader waarbinnen nieuwe samenwerkingsprogramma’s zullen worden ontwikkeld die in aanmerking kunnen komen voor financiering van DGD. Die samenwerkingsprogramma’s kunnen zowel via bilaterale, multilaterale als niet-gouvernementele interventiekanalen gefinancierd worden. Deze nota dient dan ook ter oriëntatie bij de standpuntbepaling van België ten aanzien van de strategische keuzes van deze organisaties".

De Coalitie tegen de Honger is tevreden over de nieuwe beleidslijnen die de minister van Ontwikkelingssamenwerking heeft uitgestippeld op het vlak van landbouw en voedselzekerheid (vernieuwde belangstelling voor voedselzekerheid, transitie naar duurzame voedselsystemen, rechtenbenadering en klemtoon op het recht op voedsel).

Er moet een grondige herziening van de nota komen, om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingssamenwerking op de juiste manier kan inspelen op de essentiële uitdagingen in verband met de voedselsystemen

De Coalitie tegen de Honger wil echter beklemtonen dat het niet zal volstaan om de strategienota gewoon een beetje aan te passen. Er moet een grondige herziening van de nota komen, om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingssamenwerking op de juiste manier kan inspelen op de essentiële uitdagingen in verband met de voedselsystemen. 

 

In de laatste policy brief van de Coalitie tegen de Honger lees je waarom de strategienota aan herziening toe is en welke elementen als leidraad moeten dienen.

Image
Coalitie Tegen Honger - Policy brief april 2021
Image
Logo Coalitie Tegen Honger

 

De Coalitie tegen de Honger werd in 2002 opgericht en bestaat uit een groep van NGO’s die actief zijn rond voedselzekerheid. Vandaag telt de Coalitie tegen de Honger een twintigtal NGO’s, zowel Franstalige als Nederlandstalige, die samenwerken rond het Belgisch beleid tegen de honger en meer specifiek het samenwerkingsbeleid inzake landbouw en voedselzekerheid.