Image
Actie Stop EU-Mercosur

EU-Mercosur handelsakkoord: België mag dit akkoord niet goedkeuren

Politiek

Op 20 mei komen de EU-ministers van Handel bijeen in een Raad Buitenlandse Zaken/Handel. Dit is een belangrijk moment, tijdens het Portugese voorzitterschap van de Europese Unie, om de balans op te maken van het EU-Mercosur handelsakkoord. 

Bij deze gelegenheid organiseert de Belgische Coalitie "Stop EU-Mercosur"  een actie om eraan te herinneren dat de uitvoering van de huidige ontwerpakkoord veel negatieve sociale en milieueffecten zou hebben en dat het niet in overeenstemming is met het federale regeerakkoord. De coalitie vraagt daarom dat België het akkoord niet zou goedkeuren.

De federale regering heeft zich in oktober 2020 in haar regeerakkoord geëngageerd om vrijhandelsakkoorden te omkaderen met "afdwingbare en bindende" sociale en milieunormen, in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Agenda 2030. Het ontwerpakkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen voldoet echter niet aan essentiële criteria op het gebied van duurzame ontwikkeling en het respecteren  van mensenrechten, gezondheids-, sociale en milieunormen. Terwijl de Waalse en Brusselse regio’s duidelijk standpunt hebben ingenomen, zijn de meningen verdeeld in de Federale, Vlaamse en Duitstalige regering.

Vitale belangen van miljoenen mensen staan op het spel, en hun lot ligt mee in de handen van  Belgische en Europese besluitvormers

Els Hertogen
Directeur 11.11.11

In juni 2020 heeft de Belgische Coalitie "Stop EU-Mercosur" stelling genomen tegen het EU-Mercosur akkoord zoals het tot uiting komt uit de teksten die door de Europese Commissie zijn gepubliceerd: Ondanks de vele signalen vanuit diverse hoeken van de maatschappij in België en andere Europese landen blijven de Europese Commissie en de werkgroepen van de Raad die de onderhandelingen van handelsakkoorden begeleiden, doof voor de jarenlange kritiek op het Europese handelsbeleid en blijven ze handelsakkoorden afsluiten die handelsbelangen laten voorgaan op gezondheid, arbeids- en mensenrechten en de zorg voor het milieu en het klimaat.

Image
Actie Stop EU-Mercosur

Voor Els Hertogen, directeur van 11.11.11 "is de uitvoering van het EU-Mercosurakkoord een zwaard van Damocles voor de toekomst van de planeet, de duurzame landbouw en de mensenrechten, in het bijzonder rechten van werknemers en de inheemse volkeren. Vitale belangen van miljoenen mensen staan op het spel, en hun lot ligt mee in de handen van  Belgische en Europese besluitvormers.

In tegenstelling tot andere Europese landen heeft België nog geen standpunt ingenomen over het EU-Mercosurakkoord. Bij gebrek aan afdwingbare en bindende sociale en milieunormen, en gezien de talrijke gevaren die het EU-Mercosur-akkoord inhoudt voor het klimaat, het milieu, de mensenrechten, de werkgelegenheid, waardig werk en de levensvatbaarheid van de familiale landbouw, vraagt de Belgische coalitie "Stop EU-Mercosur" aan al de regeringen in België om het akkoord niet te aanvaarden. Ze benadrukt dat het wijzigen van de talrijke bepalingen met negatieve sociale en milieugevolgen en het opnemen van krachtige en afdwingbare bepalingen inzake mensenrechten en sociale en milieunormen in het akkoord enkel kan door de onderhandelingen te heropenen.

 

De Belgische Stop EU-Mercosurcoalitie bestaat uit een twintigtal organisaties, waaronder de twee koepels voor internationale solidariteit 11.11.11 en CNCD-11.11.11 en aantal van hun leden, de drie representatieve vakbondsfederaties (ACV-CSC, FGTB-ABVV, ACLVB-CGSLB), milieuorganisaties en landbouworganisaties.