Image
biobrandstof diesel benzine bloemen

Biobrandstoffen

Ooit waren biobrandstoffen de heilige graal. Brandstof op basis van landbouwgewassen zou fossiele brandstoffen vervangen en ons uit de klimaatcrisis leiden. De productie ervan vraagt echter grote oppervlakten landbouwgrond. Dat zet de voedselzekerheid onder druk, net als het recht van de inheemse bevolking om het land te beboeren. Bovendien leidt biobrandstofproductie tot ontbossing en verlies van biodiversiteit.