Image
duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling

Grondstoffen raken uitgeput, belangrijke natuurgebieden verdwijnen, water en lucht raken vervuild. De oplossing is duurzame ontwikkeling: een samenhangende ecologische, economische en sociale ontwikkeling met aandacht voor mondiale en langetermijneffecten.

# Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

In 2015 engageerde België zich er samen met meer dan 190 andere landen toe om 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te realiseren tegen 2030. Het plan is ambitieus. Gezonde oceanen, voldoende gevarieerd voedsel voor iedereen, gelijkheid tussen man en vrouw en armoede uitroeien zijn slechts enkele van de mondiale uitdagingen die de doelstellingen vooropstellen.

Image
SDG

# Perspective 2030

Verschillende organisaties slaan de handen in mekaar in het samenwerkingsverband Perspective 2030. Hun doel? Een betere wereld in 2030 dankzij de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 

Image
SDG