Image
Header evenement forward fest

Systemische alternatieven voor het groeimodel

Vr 6 mei van 14u50 tot 15u50

Sprekers: Arpita Bisht (academisch onderzoeker), Pablo Solon (Fundación Solon), Nick Meynen  (EEB)

Moderator: Martha Claeys 

Taal: Engels

Ons lineair economisch groeimodel botst op grenzen binnen en tussen landen: een toenemend gebruik van hulpbronnen, hoge milieu- en klimaatkosten, en ongelijke sociale welvaart.

Het heruitvinden van ons economisch systeem, aangepast aan planetaire en sociale grenzen, moet een prioriteit worden om ervoor te zorgen dat we de klimaat- en biodiversiteitscrises met de hoogste urgentie aanpakken.

Er zijn al veel alternatieven voorhanden om een herstructurering van de samenleving door te voeren, weg van het economische groeimodel en in de richting van meer holistische relaties tussen mens en natuur. Drie sprekers zullen hun strategieën en ervaringen delen vanuit de kennis van hun eigen concrete realiteit en de dynamieken daarvan.

Deze sessie bevordert een constructieve en creatieve dialoog tussen deze verschillende visies en zet zich in voor processen van complementariteit. De complementariteit van visies is niet gericht op het bouwen van één enkel alternatief, maar op het ontwikkelen van meerdere systemische alternatieven

Sprekers

Pablo Solón

Pablo Solón is uitvoerend directeur van Fundacion Solon. Hij is activist, onderzoeker en beleidsanalist op het gebied van water, klimaat, milieu, handel, financiën en systemische alternatieven. Van 2009 tot 2011 was hij ambassadeur van Bolivia bij de Verenigde Naties.

Hij is vooral bekend als voorvechter van de rechten van de natuur en de strijd voor klimaatrechtvaardigheid tijdens de internationale klimaatonderhandelingen toen hij hoofdonderhandelaar van Bolivia was.

Hij is ook bekend om zijn werk voor de goedkeuring van de VN-resolutie over het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen, dat in 2010 door Bolivia werd gesteund. Hij was ook de medeorganisator van de People's World Conference on Climate Change and Mother Earth Rights in Cochabamba, Bolivia.

Image
Pablo Solón uit Bolivia

Arpita Bisht

Arpita Bisht is sociologe en onderzoekt op het terrein hoe mijnbouwbedrijven ingrijpen op mensenlevens, hoe gemeenschappen zich organiseren en op welke manier zij alternatieven formuleren. Ze is een Marie-Sklodowska Curie LEaDing PostDoctoral Fellow aan het ISS in Den Haag.

Haar werk richt zich op verzetsbewegingen op het gebied van milieu en sociale rechtvaardigheid en op Ecological Distribution Conflicts (EDCs) die ontstaan als gevolg van de uitbreiding van ’mineral commodity frontiers’.

Haar onderzoek bevindt zich op het snijvlak van politieke ecologie, ecologische economie, culturele en sociale antropologie, menselijke geografie, menselijke ecologie, conflictstudies, beheer van natuurlijke hulpbronnen, beleidsstudies en post-growth economics.

Image
Arpita Bisht

Nick Meynen

Nick Meynen is freelance journalist, geograaf, conflictdeskundige en beleidsadviseur systeemverandering bij het European Environmental Bureau.

Hij schrijft en spreekt onder meer over globalisering, grondstoffen, de relatie tussen mens en natuur en milieuconflicten.

Zijn meest recente boeken zijn: De val van Icarus. Het virus als kantelpunt (2020) en Frontlijnen. Een reis langs de achterkant van de wereldeconomie (2017).

Image
Nick Meynen
Image
Gefinancierd door de EU

 

Deze activiteiten worden aangeboden met de financiële steun van de Europese Unie binnen het project Climate Action. De inhoud ervan valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van 11.11.11 en kan in geen geval worden beschouwd als een weerspiegeling van de standpunten van de Europese Unie.