Burundi - OAP

Voor een duurzame groei voor rurale gemeenschappen

Opération d'Appui à l'Auto-Promotion (OAP) is actief in de provincies Rumonge en Bujumbura Rural, net buiten de Burundese hoofdstad. Bujumbura Rural was jarenlang het bastion van rebellengroeperingen. Daarom ontwikkelde OAP verschillende programma’s om de talrijke ex-rebellen in de provincie te re-integreren in de gemeenschap en zo de jongeren een alternatief te bieden.

Thema's

De organisatie werkt aan verzoening, vrede en veiligheid. Dit doet ze onder andere door mensen samen te brengen in een 'vredescomité' en door vormingen te organiseren over conflictoplossing. Haar aanpak is alomvattend en gaat ervan uit dat verzoening en sociale cohesie enkel kunnen als mensen ook uit de extreme armoede geraken. Daarom neemt OAP verschillende aspecten van socio-economische ontwikkeling, zoals onderwijs, gezondheidszorg en rurale ontwikkeling, op in haar werking. Het is de bevolking zelf die de prioriteiten bepaalt, want volgens OAP zijn zelfontplooiing en verantwoordelijkheid essentiële voorwaarden voor ontwikkeling.

Op lokaal niveau bevordert OAP de dialoog tussen de lokale besturen en de bevolking. Op nationaal niveau wil de organisatie dat de beleidsmakers meer rekening houden met de noden van de bevolking. OAP moedigt vrouwen aan zich kandidaat te stellen bij de verkiezingen en deel te nemen aan het lokale beleid.

Resultaten

OAP heeft ervaring met de re-integratie van rebellen in de samenleving. Die ervaring gebruikt de organisatie om jongeren met tegengestelde politieke voorkeuren te verzoenen. OAP identificeert deze jongeren en vormt ze zodat zij zelf kunnen optreden als bemiddelaar bij lokale conflicten. Op die manier winnen ze het vertrouwen en respect van de gemeenscha

 

OAP
Bujumbura
Burundi