Image
Header evenement forward fest

Een feministische benadering van klimaatrechtvaardigheid

Do 5 mei van 14u tot 14u55 - online

Sprekers: Ivonne Yañez (Acción Ecológica), Lidy Nacpil (APMDD), Soumaya Majdoub (VUB)

Taal: Engels

Bouwen aan een veerkrachtige toekomst: hoe feminisme invloed heeft op klimaatrechtvaardigheid

Klimaatrechtvaardigheid en gendergelijkheid zijn nauw met elkaar verbonden. Vrouwen en meisjes in al hun diversiteit dragen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals droogte, overstromingen en andere milieuproblemen en natuurrampen, het meest. Deze situatie gaat vaak gepaard met een toename van armoede, onveiligheid en gendergerelateerd geweld.
Bovendien hebben vrouwen en meisjes het voortouw genomen in sociale bewegingen voor klimaat- en milieurechtvaardigheid. Zij bedenken en voeren oplossingen voor klimaat- en milieuproblemen op alle niveaus uit. Hun unieke ervaring, kennis en vaardigheden maken de aanpak van de klimaatverandering doeltreffender en duurzamer. Toch zijn zij nog te vaak afwezig in besluitvormingskringen over klimaatkwesties en in de functies die cruciaal zijn voor een rechtvaardige transitie.

Vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid, bijvoorbeeld door een grotere betrokkenheid van vrouwen bij de aanpak van de klimaatproblemen, maar ook door een gendertransformatief klimaatbeleid, kunnen bijdragen tot meer klimaatrechtvaardigheid.

In dit panel toetsen we theoretische inzichten over een ecofeministische aanpak van klimaatverandering aan de realiteit in Azië en Zuid-Amerika.  

Sprekers

Ivonne Yanez

Ivonne Yanez (Ecuador) is stichtend lid van Acción Ecológica, een Ecuadoraanse milieuorganisatie die opkomt voor collectieve rechten en natuurrechten. Ze is ook stichtend lid van Oilwatch, een verzetsnetwerk tegen olieactiviteiten.

Ivonne is al vele jaren een actief voorvechtster van de campagne "Keep the Oil in the Soil".  Zij is de Andes-woordvoerder van het Jubilee South Americas Network en maakt deel uit van het Latijns-Amerikaanse Climate Justice Network.  Ze is activiste ter verdediging van de mensenrechten en de natuur. Zij houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met klimaatverandering en meer recentelijk met groene economie, energie en energietransitie. 

Lees het interview met Ivonne bij MO*

Image
Ivonne Yanez van Acción Ecológica
© foto Katrijn Geeraert

Lidy Nacpil

Lidy Nacpil (Filipijnen) vocht tegen de dictatuur van Marcos op de Filippijnen en was pionier in de strijd tegen de door bedrijven geleide globalisering en tegen schuldenlast.

Ze is een belangrijke leider in de strijd voor eerlijke verdeling, klimaatrechtvaardigheid en herstel van klimaatschulden. Ze leidt momenteel de ‘Asian Peoples’ Movement on Debt and Development’ en speelt een belangrijke rol in de Campaign to Demand Climate Justice en in verschillende andere bewegingen en netwerken.

Image
Lidy Nacpil van APMDD

Soumaya Majdoub

Soumaya Majdoub (België) is onderzoeker aan de VUB en de Universitat de Barcelona School of Economics. Haar onderzoek bevindt zich op het snijpunt van demografie, menselijke geografie, politieke economie en ecologie.
Ze focust op de relatie tussen bevolkingsgroei en -druk, economische ontwikkeling en internationale migratie enerzijds, en het politieke en publieke discours rond migratie anderzijds.

Zij is auteur van het essay Consuming like rabbits waarin zij het dominante narratief over overbevolking corrigeert en de focus verlegt naar de kern van het (klimaat)probleem: overconsumptie en de noodzaak van een paradigmaverschuiving. Ze is ook de oprichter van Women In Urbanism.

Image
Soumaya Majdoub van VUB
Image
Gefinancierd door de EU

 

Deze activiteiten worden aangeboden met de financiële steun van de Europese Unie binnen het project Climate Action. De inhoud ervan valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van 11.11.11 en kan in geen geval worden beschouwd als een weerspiegeling van de standpunten van de Europese Unie.