Image
Header evenement forward fest

Dekoloniseer het klimaatdebat

Do 5 mei van 14u tot 14u55 - online

Sprekers: Lien Vandamme (CIEL - Zwitserland), Rishika Pardikar (freelance journalist - India), Destin Sempijja (klimaatactivist - Oeganda)

Taal: Engels

Het vraagstuk van klimaatfinanciering vanuit een dekoloniaal perspectief

De huidige klimaatcrisis is veroorzaakt door een onevenredige accumulatie van rijkdom.  Dit heeft geleid tot zeer ongelijke productie- en consumptiepatronen. Tot nu toe was klimaatactie vooral gericht op emissiereducties en nieuwe technologieën.

Klimaatrechtvaardigheid gaat verder dan dit.  Het impliceert structurele veranderingen in ons economische en politieke systeem.  Want de huidige klimaatacties blijven de natuur en mensen instrumentaliseren, vooral in lage-inkomenslanden.

Een perspectief vanuit klimaatrechtvaardigheid neemt historisch onrecht zoals kolonialisme, racisme en klasse-discriminatie mee op in haar analyse van het milieu.  Degenen die het meest getroffen worden door klimaatverandering, zijn er het minst verantwoordelijk voor.  Dat is geen toeval. Kruisingen van ras, geslacht en klasse verdienen een hogere plaats op de agenda van de globale klimaatbeweging.

Het bewust verbreden van het gesprek zorgt voor meer fantasierijke en impactvolle acties tegen klimaatverandering - acties die leiden tot structurele veranderingen in ons economische en politieke systeem.

Sprekers

Lien Vandamme

Lien Vandamme is een in Genève gevestigde Senior Campaigner voor het Klimaat & Energie Programma van het Centrum voor Internationaal Milieurecht (CIEL) . Ze is gespecialiseerd in advocacy voor een rechtvaardig klimaatbeleid en mondiale klimaatrechtvaardigheid.

Image
Lien Vandamme van CIEL Zwitserland

Destin Sempijja

Destiny Sempija is een jonge klimaatactivist uit Uganda. Hij is oprichter en teamleider van de Cherish Aid Foundation, een jongerenorganisatie die werkt met jongeren rond milieubewustzijn en –bescherming.  Hij is ook nationaal coördinator van Climate Live in Oeganda.  Hij is een jeugdleider en een specialist in hernieuwbare energie.

Image
Destin Sempijja uit Oeganda

Rishika Pardikar

Rishika Pardikar is een jonge freelance journaliste uit India. Ze schrijft over ecologie, biodiversiteit en de klimaatcrisis.

Image
Rishika Pardikar uit India
Image
Gefinancierd door de EU

Deze activiteiten worden aangeboden met de financiële steun van de Europese Unie binnen het project Climate Action. De inhoud ervan valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van 11.11.11 en kan in geen geval worden beschouwd als een weerspiegeling van de standpunten van de Europese Unie.