Image
Elasha met dorpshoofd in Congo

Elasha betekent 'Wat je krijgt, geef je door'

Interview

Na een bezoek aan de Kasaï-regio in Congo keerde Emile Elasha diep getroffen door de armoede en de erbarmelijke omstandigheden terug naar België. De Lokeraar is zelf afkomstig uit die regio en richtte Elasha vzw op om iets te kunnen veranderen in het dorp Luyamba. “Wat ik daar zag, was pure ellende. De dorpelingen hebben helemaal niets.”

Luyamba ligt in de brousse in de Kasaï-regio en is meer dan 40 km² groot. Verschillende dorpen liggen verspreid over de oppervlakte. “In heel dat gebied zijn er geen deftige wegen, medische hulp of scholen. Bijna niemand kan lezen of schrijven”, vertelt Emile. Dat wil hij veranderen: “Het doel is om in Luyamba een school te bouwen, de plannen zijn al getekend. In eerste instantie voorzien we plaats voor 1200 kinderen, maar er wonen er meer in de regio. We willen ook een internaat bouwen voor kinderen die van erg ver moeten komen.”

Helpende handen

Met dit voorstel is Emile naar het dorpshoofd gestapt. “Ik heb gevraagd waarom de situatie in het dorp zo slecht is. Hij antwoordde dat de overheid hen vergeten is, dus heb ik hulp aangeboden. Ik heb onze plannen voor de school uit de doeken gedaan en daarna heeft de chef ons een stuk grond toegewezen van 2 km².” Ondertussen is de locatie afgebakend. “Het kadaster is langs geweest en de bewoners van Luyamba hebben geholpen om de perimeter af te zetten.”

Emile vindt het belangrijk om de lokale bevolking bij elke stap te betrekken. “Ik heb iedereen uitgenodigd om met ons samen te werken. We hebben veel helpende handen nodig om deze school te bouwen. De meeste ouders zijn mee in ons verhaal gestapt, wat toont dat zij achter ons plan staan. We doen dit samen.” Ze maken gebruik van lokaal materiaal. “We kopen niet alle producten aan in de hoofdstad Kinshasa om ze dan te vervoeren. We gebruiken hout uit Luyamba zelf.”

Image
Bestuur van Elasha in België

Wat je krijgt, geef je door

In het comité van Elasha zetelen zes geëngageerde Lokeraars naast Emile. Zij bekommeren zich voornamelijk om de fondsenwerving en de naamsbekendheid. “We hebben onlangs een infoavond georganiseerd om ons project voor te stellen”, vertelt Marleen van het comité. “Ook flyers, een eigen website en een infobrief mogen niet ontbreken om hun jonge vzw in de kijker te zetten. De vereniging heeft zelfs drie bekende Lokerse acteurs kunnen strikken voor promotievideo’s. “Tom Audenaert, Bart Van Avermaet en Tania Van der Sanden hebben meegespeeld in twee humoristische video’s om onze organisatie op ludieke wijze te promoten op sociale media.”

De naam Elasha betekent ‘wat je krijgt, geef je door’, de centrale boodschap van de vereniging. Emile vertrekt dan ook nooit met lege handen naar Congo. “Hier in Lokeren verzamelen we medisch materiaal, schoenen, kleren … en verdelen die in Luyamba aan de juiste personen. De meeste kinderen weten niet eens wat schoenen zijn.” Die reis is een hele onderneming. Vanuit België vliegt Emile naar Kinshasa, van daaruit vliegt hij naar Kanaga om dan per bromfiets verder te reizen. Omdat er geen wegen zijn in Luyamba, is dat het enige transportmiddel.

Nood aan zuiver water

De vzw schafte al een vrachtwagen aan, een stroomgenerator en een machine voor houtbewerking. “We hebben de vrachtwagen ter plekke nog aangepast aan de slechte wegen in Congo”, legt Marleen uit. “In de toekomst zal hij transporten doen voor de school. Nu is hij in gebruik voor voedseltransporten van de Verenigde Naties naar gebieden in de Kasaï waar hongersnood heerst.” Emile is naast Elasha ook voorzitter van COOMIAP (Cooperative Minière et Agro-pastorale Pambi), hun partner in Congo waarmee ze nauw samenwerken. Die coöperatie wil de Kasaï-regio verder ontwikkelen via eerlijke diamantwinning, landbouw en veeteelt.

Een waterzuiveringsinstallatie staat eerst op het programma van de vzw. De nood is hoog, want het water van de rivier is verontreinigd. Emile: “We hebben subsidies gekregen van de provincie voor de aanleg van een waterpunt, want proper water is essentieel voor een dorp.” Er komt ook een opslagtank met een kraan, zodat het water niet verloren gaat. “We willen nu eerst een klein project realiseren dat ook in de doelstellingen van de vzw staat: zuiver water voorzien in het dorp”, vult Els van het comité vult aan. “Als alles goed verloopt, zijn ze nu aan de eerste werken begonnen. Ons project is dus officieel in gang gezet.”

Watch Onbegrensde Krachten: Elasha vzw on YouTube.
Image
Kinderen in een school van Elasha in Congo DRC

Lees meer over Elasha

 

Artikel: Mara Claes
Video: Kaoutar Belhadi
Journalistiek AP Hogeschool