Image
Protestactie tegen fossiele brandstoffen door Asian Peoples' Movement on Debt and Development

Claire vecht voor een duurzame planeet, voor iedereen

Resultaat

Investeren in een betere wereld, dat kan je in het geval van de Filipijnse klimaatactivist Claire Miranda letterlijk nemen. Elke dag staat zij op de barricades voor het klimaat en een duurzamere planeet. Een investering waar we allemaal beter van worden, daar én hier.

Claire uit de Filipijnen werkt voor onze partnerorganisatie APMDD (Asian Peoples' Movement on Debt en Development).  “Wij vechten voor een rechtvaardige wereld en tegen de gevolgen van de klimaatverandering”, vertelt Claire.

Op heel wat plaatsen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika betalen mensen nu al de rekening: overstromingen, tyfoons en droogte zijn er dagelijkse kost. Mensen verliezen familieleden, hun woonst, broodwinning… door deze extreme weersomstandigheden. Nochtans zijn deze landen het minst verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Dat is onrechtvaardig.

Met heel veel organisaties op het terrein zorgen wij voor verandering. We spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in het monitoren van het internationale klimaatfonds (Green Climate Fund) dat enkele jaren geleden is opgestart. Daar dragen meer dan 160 landen - waaronder België - aan bij om samen een antwoord te bieden op de gevolgen van de klimaatcrisis. Wij werpen een kritische blik op de projecten die voorgesteld worden, en welke privé-partners in aanmerking komen om die uit te voeren. We ijveren er ook voor dat de rijke landen meer bijdragen zodat er meer middelen zijn om te investeren in de transitie van onze economie. 

Image
Claire Miranda
Claire Miranda, Asian Peoples' Movement on Debt en Development

Op heel wat plaatsen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika betalen mensen nu al de rekening: overstromingen, tyfoons en droogte zijn er dagelijkse kost. Mensen verliezen familieleden, hun woonst, broodwinning… door deze extreme weersomstandigheden.

Claire Miranda
APMDD

Strijden voor een ommekeer in de klimaatcrisis

Image
There is no planet B

Eind oktober start de 26ste VN-klimaattop in Glasgow. Met een wereld die kreunt onder de klimaatcrisis, is dat hét moment voor wereldleiders om belangrijke beslissingen te nemen. Claire zal er voor het eerst in jaren niet aanwezig zijn.  “Normaliter trekken wij ieder jaar naar de VN-klimaattop en zorgen ervoor dat mensen uit de hele wereld het woord kunnen nemen.” Waarom dat zo belangrijk is? “Hier in Azië worden mensen iedere dag geconfronteerd met de kwalijke gevolgen van de klimaatverandering. Zij moeten hun verhaal kunnen vertellen, zij moeten gehoord worden door wereldleiders. Met acties, lezingen, lobbywerk, persconferenties op en naast de klimaattop geven we hen een stem. Er moet en zal verandering komen, want er is geen alternatief voor onze kostbare planeet. Daarvoor blijven wij vechten.

"We zullen tijdens de conferentie uiteraard wel acties organiseren op verschillende plaatsen in Azië, samen met de leden van APMDD. Naast onze vertrouwde eisen kaarten we ook de vaccinatieongelijkheid aan. De besluitvorming binnen de COP is al heel sterk gedomineerd door de hoge inkomenslanden, dit jaar kan de balans nog verder overhellen."

De tijd dringt

"Veel regeringen hebben nieuwe klimaatdoelstellingen aangekondigd om de temperatuurstijging onder 1,5° te houden, maar die zijn onvoldoende." stelt Claire.  "Het recente IPCC-rapport beklemtoont dat we nog maar 10 jaar hebben om actie te ondernemen, voordat het echt te laat is voor ons klimaat. Daarom is er nood aan een serieuze opschaling van de globale klimaatdoelstellingen, zodat de hoge inkomenslanden tegen 2050 geen schadelijke emissies meer genereren. En laat ons beklemtonen, het gaat om zero emissions, geen netto zero emissies, dus we verwerpen de vele 'valse' oplossingen waarachter beleidsmakers en de industrie zich verschuilen."

En laat ons beklemtonen, het gaat om zero emissions, geen netto zero emissies, dus we verwerpen de vele 'valse' oplossingen waarachter beleidsmakers en de industrie zich verschuilen.

Claire Miranda
APMDD
Image
Protestactie tegen fossiele brandstoffen door Asian Peoples' Movement on Debt and Development

Investeer je mee?

De klimaatcrisis is al lang geen ver-van-ons-bed-show meer. De dramatische gevolgen ervan worden steeds duidelijker. Maar de klimaatproblematiek is nog het meest tastbaar voor mensen uit lage inkomenslanden. Nochtans dragen ze de minste verantwoordelijkheid.