Voer actie

De gemeenteraadszitting is aangebroken.  De laatste kans om de gemeenteraadsleden te overtuigen om het voorstel goed te keuren.  Voer een leuke actie bij de ingang van het gemeentehuis/de raadszaal.