VN Richtlijnen over Bedrijven en Mensenrechten

Niet bindende richtlijnen afgesproken in de Verenigde Naties. De VN lidstaten hebben de plicht er voor te zorgen dat deze richtlijnen nageleefd worden.