Image
Other Talk banner

Other Talk – on migration

Other Talk is een driejarig programma van 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, met als doel nuance in het gepolariseerde migratiedebat in Vlaanderen te brengen. Other Talk wil mensen die zich tussen de tegenpolen van het debat bevinden weer bij de conversatie betrekken en verdere polarisering tegenhouden.  

Om dat doel te bereiken gaat Other Talk het gesprek aan in drie domeinen: het onderwijs, het middenveld en de media.  

Other Talk en frames 

Frames zijn onzichtbare maar krachtige communicatiemiddelen: ze bepalen het publieke debat. Hoe je over migratie praat, wat je over migratie leest en ziet, bepaalt hoe je over migratie denkt. 

Met Other Talk willen we inzicht krijgen in de verschillende frames en counterframes die aan het werk zijn in de beeldvorming rond migratie. Door denkkaders en hun tegenhangers te ontleden, door frames en counterframes in te zetten, wil Other Talk het beweegbare midden bereiken en het maatschappelijke debat niet alleen aanwakkeren, maar ook nuanceren en vermenselijken. 

Image
Other Talk logo

Anders communiceren over migratie en vluchtelingen

In opdracht van Other Talk onderzocht het Instituut voor Mediastudies van KU Leuven hoe we anders kunnen communiceren over migratie en vluchtelingen. 

Wat is de rol van cultureel gedeelde denkkaders in het migratiedebat? Hoe dragen frames bij aan de polarisering van dat gesprek? En welke communicatiestrategieën kunnen we hanteren om die polarisering te doen afnemen? 

Image
Cover rapport 'Anders communiceren over migratie en vluchtelingen'

De attitudes van jongeren over migratie  

Door de sterke polarisatie in het migratiedebat is het niet vanzelfsprekend om op een veilige manier van gedachten te wisselen. Dit is voor volwassenen zo, maar het is ook zo voor jongeren. Zij bevinden zich nochtans in een groeifase waarin het uitwisselen van meningen en dialoog cruciaal zijn om zich te ontwikkelen tot bewuste burgers.  

Maar op welke manier kan het gesprek nog gevoerd worden? Hoe gaan we opnieuw naar een constructieve uitwisseling van ideeën en standpunten met jongeren? 

Om deze vragen te beantwoorden deed StampMedia samen met KU Leuven onderzoek naar de attitudes van jongeren over migratie en vluchtelingen en naar waar ze hun informatie vandaan halen. 

Image
Cover onderzoek attitudes jongeren migratie

Wat kan Other Talk voor jou betekenen?

Om het verschil te kunnen maken, is Other Talk werkzaam in 3 cruciale domeinen: het onderwijs, het middenveld en (binnenkort ook) de media. Meer informatie over elk domein vind je hieronder.  
 

Leestips en inspiratie 

Ben je geïnteresseerd in de framing van migratie en de polarisering van het migratiedebat? Wereldwijd werd al heel wat onderzoek gedaan naar de beeldvorming van en het debat over migratie. Met Other Talk willen 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen in de voetstappen treden van Amerikaanse en Europese ngo’s die al veel werk verzetten en ervaring vergaarden, in het bijzonder van de International Centre for Policy Advocacy en hun Reframing Migration Narratives Toolkit en van Social Change Initiative en hun 'Stories of change: working with the movable middle'. 

In het rapport 'Anders communiceren over migratie en vluchtelingen' lees je meer over de frames en counterframes in het migratiedebat en vind je vuistregels terug over hoe anders te communiceren. De studie 'Attitudes van jongeren over migratie en mediagebruik' leert je over hoe jongeren naar migratie kijken en waar ze hun informatie vandaan halen. 

Contact 

Other Talk is een driejarig programma van 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Wens je meer informatie over Other Talk of wil je met jouw organisatie aan de slag gaan met de framing van migratie? Contacteer de coördinator van Other Talk Kathelijne Houben via Kathelijne.Houben@11.be.

Gerelateerde verhalen