Image
Banner OT

Verbindend en overtuigend communiceren over migratie in vijf stappen

Image
Traject toolkit OT

Hoe bouw je een narratief op? Hoe pas je narratieven strategisch toe in je communicatie? Hoe bereik je mensen die niet tot je overtuigde achterban behoren? Hoe meet je je impact op beeldvorming?

Deze toolkit bevat een traject dat je helpt bij het vinden van antwoorden op deze vragen. Antwoorden op maat van je organisatie. Het traject is gebaseerd op academisch onderzoek, onze eigen praktijkervaring en expertise van middenveldorganisaties wereldwijd. 

De toolkit is bedoeld voor medewerkers van middenveldorganisaties en lokale overheden. Maar we zijn ervan overtuigd dat ze nuttig is voor iedereen die het draagvlak voor een verwelkomend en menswaardig migratiebeleid wil versterken.

De principes in deze toolkit kunnen ook toegepast worden op andere gepolariseerde thema’s zoals racisme, dekolonisatie, klimaat, LGBTQI+, etc.

Het perfecte narratief bestaat niet. Veranderende omstandigheden betekenen dat je een narratief regelmatig zal moeten bijschaven. We vatten het traject in deze toolkit daarom op als een cyclus. Die bestaat uit vijf stappen. Er komen theoretische kaders maar vooral veel praktische oefeningen in aan bod.

Image
narratief canvas

In de toolkit vind je:

  • Een narratief kader waarmee je zelf een compleet narratief kan uitwerken. 
  • Een oefening waarmee je het beweegbare midden beter kan begrijpen. 
  • Advies over hoe terminologie, beelden, metaforen, verhalen strategisch toe te passen. 
  • Tips om je boodschap te testen en impact te meten.